Is de melding Activiteitenbesluit milieubeheer een stap vooruit?

Sector: Agrarisch

De overheid probeert de lasten voor ondernemers te verlagen als het gaat om hun administratie. Vanaf 1 januari 2013 hoeft een groot deel van de pluimvee- en varkenshouders daarom geen milieuvergunning meer aan te vragen. Een melding Activiteitenbesluit is voldoende. Dat scheelt een duur en ingewikkeld traject en klinkt dus als een behoorlijke stap vooruit. Maar is dat ook zo?

 

Hoe werkt de melding Activiteitenbesluit?

Bedrijven die aanpassingen willen doen of willen uitbreiden en die onder de IPPC-grens vallen, hebben dus vanaf 2013 genoeg aan een melding Activiteitenbesluit. Systematisch gezien werkt deze melding wel iets anders dan een vergunning.

 

 

Via het Activiteitenbesluit Internet Module geef je de gegevens van je bedrijf door aan de gemeente. Hierbij vermeld je welke activiteiten er plaatsvinden op je bedrijf, zoals het houden van dieren, de opslag van dieselolie, voeropslag en mestopslag. Er zijn voorschriften voor elke activiteit.

Met de Melding Activiteitenbesluit verklaar je dat je voldoet aan de voorschriften en dat ze op jouw bedrijf van toepassing zijn. Het Activiteitenbesluit is gebaseerd op dezelfde wetgeving als de wetgeving die wordt getoetst bij een omgevingsvergunning.

 

Milieuvergunning

Bedrijven die boven de IPPC-grens vallen, dienen als ze gaan uitbreiden wel een omgevingsvergunning milieu aan te vragen. Bij 200 melkkoeien, 340 melkkoeien en jongvee, 2.000 vleesvarkens, 750 zeugen en 40.000 stuks pluimvee ligt de grens. Je moet dan een nogal uitgebreide aanvraag indienen, compleet met bijlagen en tekeningen.

Je aanvraag wordt beoordeeld door het bevoegd gezag, in de meeste gevallen is dat de gemeente. Daarvoor toetsen ze of je aanvraag voldoet aan alle regels, zoals: geluid, energie, geurwetgeving, ammoniak, verkeer, veiligheid afvalstromenbeheer, etc.

Voldoe je aan alle regels? Dan zal de gemeente de vergunning verlenen en een pakket voorschriften opstellen. Je kunt de vergunning vervolgens inzien en mensen die er belang bij hebben, kunnen bezwaar maken. Als dit is afgerond weet je waar je aan toe bent, want dan wordt de vergunning onherroepelijk. De gemeente controleert regelmatig of je je aan de voorschriften houdt.

Verschil omgevingsvergunning en melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Wat is nou het verschil tussen een melding Activiteitenbesluit milieubeheer en de omgevingsvergunning? Bij een melding bepaalt de veehouder zelf of hij voldoet aan de regelgeving terwijl bij een omgevingsvergunning de gemeente vooraf toetst of het bedrijf aan de wetgeving voldoet. Bij een melding kijkt de gemeente alleen of je de noodzakelijke informatie hebt vermeld. Je wordt pas achteraf gecontroleerd, namelijk op het moment dat je bedrijf voor de reguliere milieucontroles wordt bezocht.

Risico van de melding

Het risico van de melding Activiteitenbesluit is dat je er pas later achterkomt als je niet voldoet aan de regelgeving, omdat je dus pas achteraf getoetst wordt. Ik geef je een voorbeeld van waar het mis kan gaan in het kader van de geurwetgeving.

Voor rundveehouderijen geldt er een minimale afstand van 50 meter vanaf het emissiepunt van een stal tot een geurgevoelig object (een woning van derden). Als het aantal dieren groter wordt en je afstand is nog geen 50 meter, dan kun je wel de melding doen, maar dan voldoe je als bedrijf niet aan de regels. De gemeente controleert mogelijk pas na een langere periode en als je in de tussentijd een aanvraag hebt gedaan voor een nieuwe stal, dan zou het kunnen dat die stal niet gebruikt mag worden.

Waar het bijvoorbeeld ook mis kan gaan is bij een emissiearm stalsysteem. Het bevoegd gezag zal bij een melding niet reageren als je systeem niet juist op de tekening is weergegeven. Wanneer bij een controle geconstateerd wordt dat het systeem verkeerd wordt toegepast, dan is alleen nog herstel mogelijk omdat het systeem al geïnstalleerd is. Dit herstel is vaak kostbaar.

Laat de melding toetsen

Als je een melding Activiteitenbesluit doet, raden wij je aan om deze door een adviseur te laten toetsen aan de geldende regelgeving. Dan kom je achteraf in ieder geval niet voor vervelende verrassingen te staan.

Hulp bij je melding

Wil je meer weten over de melding Activiteitenbesluit of wil je je melding graag laten toetsen? Neem dan contact met mij op.

Neem contact op met Albert Albers

Neem contact op met Albert Albers

Senior Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven