Saneringsregeling varkenshouderij: laat je goed adviseren

Sector: Agrarisch
Varkenshouder? Dan kun je in aanmerking komen voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). Het doel van deze saneringsregeling is om de geurhinder in de concentratiegebieden te verminderen. Je kunt je aanvraag indienen van 25 november 2019 t/m 15 januari 2020. Het subsidiebudget bedraagt 180 miljoen euro.

 

Wanneer kom je in aanmerking voor de saneringsregeling varkenshouderij?

Varkenshouderijen in concentratiegebieden Oost en Zuid (Meststoffenwet) kunnen meedoen aan de regeling. Je moet dan de afgelopen 5 jaar onafgebroken de stallen hebben gebruikt voor het houden van varkens.

Het bedrijf moet verder voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting. En de onderneming moet een geurscore van tenminste 0,4 hebben.

 

 

Geurscore berekenen

De geurscore wordt bepaald aan de hand van de geurbelasting van de varkenshouderij op geurgevoelige objecten met een permanente verblijfsfunctie binnen een straal van 1 kilometer van de varkenshouderijlocatie. Hieronder vallen ook bedrijfswoningen van akker- en tuinbouwbedrijven indien er geen landbouwhuisdieren worden gehouden. Overige gebouwen met een verblijfsfunctie, zoals recreatiewoningen en kantoren worden uitdrukkelijk niet aangemerkt als geurgevoelig object.

De subsidie wordt toegekend op basis van de geurscore per bedrijf: hoe hoger de geurscore, hoe meer kans. Wil je weten wat jouw geurscore is? Het bereken van de geurscore is specialistenwerk. Uiteraard kunnen wij de geurscore berekenen.

Na de aanvraag

Je krijgt binnen 13 weken na sluiting van de aanvraagperiode bericht van het ministerie (voor 15 april 2020). Kom je in aanmerking voor de subsidie, dan moet je een overeenkomst invullen en terugsturen. Je kan op dat moment nog besluiten om toch niet mee te doen. Binnen 6 weken na het insturen van de overeenkomst krijg je de eerste 10% van het subsidiebedrag.

Verplichtingen en voorwaarden bij deelname

Binnen 8 maanden na de subsidieverlening moeten alle varkens weg zijn. Ook moeten de mestputten leeg zijn en de varkensrechten zijn vervallen. Binnen dit tijdsbestek moet je ook een verzoek doen voor het intrekken van de  milieuvergunning en voor een bestemmingswijziging.

Binnen 14 maanden na de subsidieverlening moet je alle varkensstallen hebben gesloopt en het puin hebben afgevoerd. Je mag de varkensstallen niet ombouwen naar een gebouw met een andere bedrijfsfunctie, zoals een caravanstalling of opslagloods.

Let op: als je meedoet aan de saneringsregeling varkenshouderij mag je niet op een andere locatie een nieuwe varkenshouderij beginnen of een varkenslocatie aankopen. Wel mag je op een andere locatie die je nu ook al hebt, de varkenshouderijtak voortzetten.

Hoe ga je verder?

Stoppen met je varkenshouderij is een moeilijke beslissing. Het is daarom belangrijk om in kaart te brengen wat de financiële gevolgen zijn van deelname aan deze subsidieregeling en wat dit betekent voor jou als ondernemer, je onderneming en je toekomstperspectief.

Ook is het verstandig om na te denken over de invulling van je locatie op het moment dat je gaat stoppen met je bedrijf. Hoe ga je verder? In de meeste gevallen is een wijziging van het bestemmingsplan nodig om de nieuwe activiteiten (wonen, bedrijfsmatige activiteit) mogelijk te maken.

Daarnaast is het ook belangrijk om een inschatting te maken van je financiële positie na de bedrijfsbeëindiging. In sommige provincies kun je de sloop van stallen bijvoorbeeld inbrengen in Rood voor Rood-regelingen. Zo kun je extra opbrengsten genereren.

Quickscan

Twijfel je of je mee moet doen aan de regeling? Samen met Countus hebben we een Quickscan ontwikkeld waarmee je snel inzicht krijgt of je voldoet aan de voorwaarden van de subsidieregeling varkenshouderij. Verder laten we je zien wat de financiële gevolgen zijn van deelname aan de saneringsregeling. Zo weet je vooraf wat de beste optie is voor jouw bedrijf.

 

Meer weten?

We helpen je graag bij het maken van de juiste keuze voor jouw bedrijf en locatie. Wil je meer weten of de Quickscan laten uitvoeren? Neem dan contact op met Karlijn Waaijman.

Neem contact op met Albert Albers

Neem contact op met Albert Albers

Senior Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven