Voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Berkelland 2020’ ligt ter inzage

Sector: Agrarisch

Onderneem je in de gemeente Berkelland? Dan kun je tot en met 23 december 2020 het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Berkelland 2020’ inzien. Hierin staat hoe de gronden in het landelijk gebied gebruikt en bebouwd mogen worden. Controleer het plan snel en voorkom hoge kosten achteraf.

 

Waarom inzien?

Voor een nieuw bestemmingsplan wordt een lang en zorgvuldig proces doorlopen. Het achteraf herstellen van fouten of het opnemen van wensen is erg ingewikkeld en kost veel tijd en geld. Check daarom nu of jouw (toekomstige) bedrijfsvoering goed in het bestemmingsplan is opgenomen of dat je actie moet ondernemen.

Aandachtspunten voorontwerpbestemmingsplan gemeente Berkelland

Het is belangrijk dat je de regels en gebruiksmogelijkheden voor jouw locatie beoordeelt. Let hierbij vooral op deze aandachtspunten:

  • Is de bestemmingsplanherziening, het wijzigingsplan of de planologische toestemming (vrijstelling/ontheffing, afwijking, projectbesluit) op jouw perceel correct opgenomen in het plan?
  • Heb je een agrarisch bedrijf? Controleer dan of alle bedrijfsgebouwen op jouw locatie zijn opgenomen binnen het bouwvlak.
  • Het plan bevat een stikstofplafond waarbij voor iedere veehouderij de stikstofemissie en -depositie wordt begrensd. Heb je een vergunning Wet natuurbescherming? Zorg ervoor dat de gemeente dat weet en dat de vergunning wordt opgenomen in de bijlagen bij het bestemmingsplan.
  • In het plan is een lijst met gesplitste (bedrijfs)woningen opgenomen. Controleer of jouw gesplitste (bedrijfs)woning er ook in staat.

Controle voorontwerpbestemmingsplan

Uiteraard kunnen wij voor je controleren of de gemeente de juiste gebruiksfuncties heeft opgenomen voor jouw perceel. Indien nodig kunnen we vervolgens een inspraakreactie voor je indienen.

Meer weten?

Wil je meer weten over het voorontwerpbestemmingsplan van de gemeente Berkelland en de gebruiksfuncties voor jouw perceel? Of wil je dat wij een inspraakreactie indienen? Neem dan contact op met Albert Albers (06 – 14 32 04 65) of met Karlijn Waaijman (06-42056012). Zij helpen je graag verder.

Neem contact op met Albert Albers

Neem contact op met Albert Albers

Senior Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven