Woningbouw in het buitengebied: hoe pak je dat aan?

Sector: Agrarisch

De gemeente Berkelland werkt aan een nieuw Rood voor Rood-beleid. Hiermee wil de gemeente actief inzetten op de sloop van oude (agrarische) bedrijfsgebouwen in het buitengebied. Doel is om verpaupering tegen te gaan en om extra woningen te bouwen. Het ontwerp lag in het najaar van 2021 ter inzage. De gemeenteraad gaat het naar verwachting in februari 2022 behandelen en vaststellen. Daarna kun je er als ondernemer gebruik van maken.

 

Wat kun je met dit beleid?

Heb je een locatie in het buitengebied met gebouwen die je niet meer nodig hebt? Dan voelt dat soms als een steen die op de maag ligt. Slopen en asbestsanering zijn behoorlijke kostenposten waar je niet op zit te wachten. Heb je een locatie in de gemeente Berkelland? Dan kan het een oplossing zijn om gebruik te maken van het Rood voor Rood-beleid. Dan kun je namelijk in ruil voor het slopen van gebouwen het recht krijgen om een woning te bouwen. Met de opbrengst van de bouwkavel kun je de sloopkosten betalen.

Hoe kom je in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een nieuwbouwwoning op een bestaand erf, moet je 1000 m2 aan gebouwen slopen. Je moet minimaal 600 m2 slopen op het erf waar de nieuwe woning komt te staan. Je mag nog eens 400 m2 slopen op een andere locatie in het buitengebied van Berkelland.

In totaal mag je op een erf maximaal 2 woningen bouwen, waarbij je per woning 1000 m2 aan gebouwen moet slopen. Daarnaast moet je aandacht besteden aan de inrichting van het erf, het verwijderen van asbest en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Dat betekent dat je moet investeren in bijvoorbeeld landschap, biodiversiteit, recreatie of cultuurhistorie.

Wat zijn de aandachtspunten?

Heb je de agrarische gebouwen eenmaal gesloopt? Dan vervalt het recht om het gebouw terug te bouwen. Heb je nog een zinvolle functie voor het gebouw? Dan kun je ook het VAB-gebruik overwegen. Daarmee blijft het gebouw staan, maar krijgt het een andere functie.

Om straks optimaal van je nieuwe woning en privacy te kunnen genieten, moeten de bouwkavels voldoende ruimte bieden. De indeling van je erf in de nieuwe situatie vraagt dus om de nodige aandacht. Bespreek de mogelijkheden daarom op tijd met je adviseur. Dat geldt ook voor de fiscale consequenties. Betrek je fiscaal adviseur of boekhouder op tijd bij je plannen en voorkom een fiscale kater.

Bereid je tijdig voor

Wil je gebruikmaken van het Rood voor Rood-beleid van de gemeente Berkelland? Begin dan op tijd. Het totale traject van het eerste idee tot en met de uitwerking van een nieuw bestemmingsplan duurt 1 à 1,5 jaar. Het nieuwe beleid is nog niet in werking, maar je kunt al wel verschillende zaken voorbereiden. Denk aan het zoeken van adviseurs, het voorbereiden van plannen, het bepalen van je wensen en ga zo maar door.

Bij De Omgevingsadviseurs helpen we je graag op weg. Bijvoorbeeld als je vragen hebt over je erfplan, de verkoopbaarheid van woningen, fiscale zaken, een bestemmingsplanwijziging en overige vergunningen. We hebben veel kennis in huis en schakelen waar nodig andere specialisten in. Voordeel voor jou? Je hebt altijd één aanspreekpunt.

Meer weten?

Wil je weten of het Rood voor Rood-beleid interessant is voor jou? Neem dan vrijblijvend contact op met Jeroen Kamphuis.

Scroll naar boven