Industrie

Het uitvoeren van industriële activiteiten in het buitengebied kan gevolgen hebben voor de omgeving. Waar let je op?

Industriële activiteiten in het buitengebied

Bedrijven in de logistiek, transport, metaal en bouw zijn vaak gevestigd op bedrijventerreinen, maar je vindt ze ook in het buitengebied. Wil je hier starten als industriële onderneming of wil je je activiteiten uitbreiden? Houd er dan rekening mee dat je met regels te maken krijgt die je ontwikkeling kunnen beperken. Bij De Omgevingsadviseurs weten we wat er wel en niet mogelijk is.

Project Maatschap Brink en Piel

Uitbreiding stallen melkveehouderij

Vergunningprocedures zijn voor veel boerenbedrijven een behoorlijke uitdaging. Zo ook voor Maatschap Brink en Piel.

Zijn jouw plannen uitvoerbaar?

Ben je van plan om uit te breiden met een hal of wil je het bouwvlak vergroten? Dan heb je niet alleen een Omgevingsvergunning bouw nodig. Houd er rekening mee dat je met jouw activiteiten ook stikstof kan uitstoten of bijvoorbeeld geluids- of lichtoverlast kunt veroorzaken. Voordat je van start gaat ben je verplicht om uit te zoeken of jouw plannen daadwerkelijk uitvoerbaar zijn.

Gevolgen voor het milieu

Ook als industriële onderneming moet je voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Hier word je regelmatig op gecontroleerd. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je ongemerkt meer opslag hebt dan is toegestaan. Blijkt dat inderdaad het geval? Dan moet je – behalve dat je de uitgangspunten voor de grotere opslag moet toetsen aan het omgevingsplan – officieel ook een nieuwe milieumelding doen.

Aerius-berekening

Zorg er ook voor dat je niet meer stikstof uitstoot dan is toegestaan. Om te bewijzen dat je met jouw activiteiten geen negatief effect hebt op nabijgelegen Natura 2000-gebieden, kun je een Aerius-berekening laten maken. Zo kun je precies achterhalen hoeveel stikstof je uitstoot in zowel de gebruiksfase als de bouwfase (denk ook aan vervoersbewegingen e.d.).

Wat zijn jouw ontwikkelmogelijkheden?

Zie jij kansen in het buitengebied voor jouw industriële onderneming en ben je benieuwd welke ontwikkelmogelijkheden je hier precies hebt? Bij De Omgevingsadviseurs kunnen we een locatiescan voor je uitvoeren. Zo weet je niet alleen of het omgevingsplan toereikend is voor jouw activiteiten, maar nemen we ook de mogelijke effecten op het milieu, de natuur en de omgeving onder de loep. Zo stellen we alles in het werk om jouw plannen werkelijkheid te laten worden.

 

Wat zijn jouw ontwikkelmogelijkheden?

Zie jij kansen in het buitengebied voor jouw industriële onderneming en ben je benieuwd welke ontwikkelmogelijkheden je hier precies hebt? Bij De Omgevingsadviseurs kunnen we een locatiescan voor je uitvoeren. Zo weet je niet alleen of het bestemmingsplan toereikend is voor jouw activiteiten, maar nemen we ook de mogelijke effecten op het milieu, de natuur en de omgeving onder de loep. Zo stellen we alles in het werk om jouw plannen werkelijkheid te laten worden.

Je locatie is essentieel voor je onderneming. Daarom is De Omgevingsadviseurs er voor ondernemers en initiatiefnemers in het buitengebied. Voor doorpakkers en veranderaars die vooruitkijken en verder willen. Als gespecialiseerd adviesbureau helpen we hen op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu.

Heb je vragen?

Aan de slag met industriële activiteiten? Wij helpen je om ze te verwezenlijken. Neem contact op voor een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Scroll naar boven