Grote behoefte aan camperplaatsen: de kansen voor agrariërs

Sector: Agrarisch

Sinds de uitbraak van de coronapandemie is het aantal campers in Nederland met zo’n 30 procent gestegen. Daarmee is ook de behoefte aan camperstandplaatsen toegenomen. Waar moet je rekening mee houden om camperplaatsen op je agrarische bedrijfslocatie te realiseren? Dat ontdek je in dit artikel

 

 

Kansen voor jouw bedrijf

Heb je een (voormalig) agrarisch bedrijf? Dan kun je extra inkomen genereren door camperplaatsen of een caravanstalling op je locatie te realiseren. Voor een overnachtingslocatie voor campers heb je in principe maar weinig voorzieningen nodig. Een camperlocatie met basisvoorzieningen als een watertappunt, vuilwaterafvoerput, afvalbak en lozingspunt voor een cassettetoilet volstaat.

Als agrariër heb je vaak genoeg ruimte op of rond je erf om een dergelijke camperplaats of minicamping te maken. Wil je niet continu gasten op je erf hebben of heb je geen behoefte aan camperplaatsen? Dan heb je misschien nog wel (voormalige) bedrijfsgebouwen die je kunt inzetten als caravan- of camperstalling. Gemeenten willen graag meewerken aan dit soort recreatieve initiatieven. Recreatie draagt namelijk bij aan de lokale economie.

Bestemmingsplan en vergunningen

In het bestemmingsplan van de gemeente staat of het realiseren van camperplaatsen op jouw locatie is toegestaan. In het bestemmingsplan wordt vaak onderscheid gemaakt tussen een kleine en een grote camperplaats. Bij een kleine camperplaats wordt de activiteit vaak als nevenactiviteit gezien en bij een grote camperplaats wordt dit over het algemeen als een volwaardig bedrijf gezien. We richten ons in dit artikel op de kleine camperplaats (minder dan 25 campers).

Heeft de gemeente de mogelijkheid tot nevenactiviteiten opgenomen in het bestemmingsplan? Dan kun je hier met een omgevingsvergunning ‘afwijken bestemmingsplan’ toestemming voor krijgen.

Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de locatie landschappelijk worden ingepast. Daarnaast moet parkeren op het eigen erf plaatsvinden. Dat is meestal geen probleem omdat het kampeermiddel ook het vervoermiddel is. Ook mag de camperplaats geen belemmering zijn voor bestaande agrarische bedrijven in de omgeving.

Houd er rekening mee dat veehouderijen te maken hebben met geurcirkels. Hierbinnen mag je geen camperstandplaats realiseren. Elke gemeente heeft bovendien haar eigen eisen. Het is dan ook belangrijk om deze goed te bekijken als je de plannen opstart.

Melding Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer en overige eisen

Om camperplaatsen te kunnen realiseren, moet je een melding doen in het kader van het Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer. Hierin geef je aan dat je start met een nieuwe activiteit bij je agrarische bedrijf. Je krijgt dan te maken met de bijbehorende milieuregels. Heb je geen bedrijf? Dan moet je wel voldoen aan milieuregels, maar hoef je geen melding te doen of omgevingsvergunning milieu aan te vragen.

Overige eisen waar je aan moet voldoen:

  • Er moet minimaal 3 meter afstand zitten tussen de campers (rondom)
  • Bij een grote camperplaats moet er tussen iedere oppervlakte van maximaal 1000 m2 een afstand zijn van 5 meter
  • Voor de breedte van het rijpad is 5 meter voldoende, maar het advies is om 6 meter aan te houden
  • Vluchtroutes moeten vanaf iedere camperplaats zichtbaar zijn aangegeven

Aandachtspunten

Wil je een camperstandplaats maken? Houd er dan rekening mee dat je te maken krijgt met publiek op je erf. Dat moet wel bij jou en je gezin passen. Laat je vooraf dus goed informeren. Ga kijken bij bestaande camperplaatsen en spreek met de ondernemers.

Als je gaat investeren, dan wil je dit ook terugverdienen. Wil je een goede bezetting hebben? Zorg dan voor een aantrekkelijke camperplaats met de nodige voorzieningen. De basisvoorzieningen zijn: een schoon watertappunt, de mogelijkheid tot het legen en spoelen van de toiletcassette én een elektriciteitsaansluiting. Wil je het nog aantrekkelijker maken? Dan kun je nadenken over het aanbieden van wifi en een sanitair gebouw. Ook een goede ligging, goede verharding van het terrein en een mooie landschappelijke inpassing zijn belangrijke usp’s.

Meer weten?

Een camperstandplaats kan een leuke (neven)activiteit zijn op jouw (voormalige) agrarische bedrijf. Denk je erover om dit te realiseren? Informeer dan eens bij onze adviseurs naar de mogelijkheden op jouw locatie. We hebben ervaring met camperplaatsen en kunnen met je meekijken of jouw locatie geschikt is.

Neem contact op met Kristel Weren

Neem contact op met Kristel Weren

Senior Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven