Handhaving PAS-melders gestart: wat nu?

Sector: Agrarisch
De provincie Overijssel is bij een aantal PAS-melders gestart met handhaving. Dit veroorzaakt veel onrust bij agrariërs in Nederland. Wat betekent dat voor jou en je bedrijf? Kom erachter in deze blog.

 

Handhaving op 50 bedrijven in Overijssel

Moeten alle PAS-melders in Nederland vrezen voor handhaving? Nee, de provincies gaan alleen handhaven als daarom wordt gevraagd. In Overijssel heeft de Mobilisation for the Environment (MOB) de provincie in eerste instantie verzocht om hand te haven bij een klein aantal bedrijven. De provincie heeft deze verzoeken eerst afgewezen, maar de MOB heeft deze afwijzingen aangevochten bij de rechtbank.

Rechtbank Overijssel ziet legalisatie van de PAS-meldingen niet snel gebeuren en vindt daarom dat de provincie moet handhaven. De provincie Overijssel heeft dit niet aangevochten bij de Raad van State. Individuele veehouders zijn wél in beroep gegaan. Het zal nog lang duren voordat de uitkomst van deze zaken bekend is.

Op basis van deze gebeurtenissen heeft MOB in Overijssel om handhaving verzocht bij 50 bedrijven die een PAS-melding hebben gedaan. De provincie neemt contact op met deze bedrijven en onderzoekt elke individuele situatie.

 

 

Juridische én technische ondersteuning

Een handhavingstraject is een juridisch traject wat jaren kan duren. Krijg je te maken met handhaving? Dan is het heel belangrijk dat je de juiste stappen neemt. Je komt als PAS-melder namelijk ongewild in een moeilijke situatie terecht. Dit heeft grote emotionele impact op jou als ondernemer en op je gezin.

De juiste juridische én technische hulp is dan ook heel belangrijk. Heb je een rechtsbijstandsverzekering? Dan moet je deze snel op de hoogte brengen. De provincie zal zoeken naar oplossingen om niet te hoeven handhaven, maar het is belangrijk dat je – samen met je adviseurs – zelf ook actief op zoek gaat naar oplossingen.

Oplossingen

Inhoudelijk is de beste oplossing voor elk bedrijf verschillend. Er zijn enkele situaties te onderscheiden:

  1. Je bedrijf heeft een referentiesituatie (gebaseerd op oude milieuvergunningen of natuurvergunningen). Deze is bijna gelijk aan de huidige feitelijke dieraantallen. In dat geval kun je de toename van stikstofdepositie al oplossen met een kleine vermindering van de veestapel.
  2. Is er een toename in emissie en in stikstofdepositie? Dan kun je kijken of je ammoniakrechten kunt kopen (extern salderen). Provincie Overijssel heeft toegezegd in dit soort situaties af te zien van handhaving. Je hoeft dus niet een onherroepelijke natuurvergunning te hebben. Wel moet je in het bezit zijn van die extra ammoniakrechten. Heb je een emissiearme vloer die door de Raad van State is afgeschoten? Dan gaat de provincie hoogstwaarschijnlijk uit van de maximale ammoniakemissie zonder een emissiearm systeem.
  3. Zijn er meer dieren en is je stal niet emissiearm? Dan kun je overwegen om de stal emissiearm te maken, maar gezien de discussie over emissiearme stalsystemen is dat momenteel een te onzekere oplossing.

Acties na een dwangsom

Vindt de provincie dat de toename van de stikstofdepositie te hoog is? Dan kan de provincie besluiten om een voornemen tot last onder dwangsom op te leggen. Hiertegen kun je binnen 2 weken een zienswijze indienen. De provincie beoordeelt die zienswijze.

Blijft de provincie bij het standpunt? Dan leggen ze een last onder dwangsom op. In de last wordt opgenomen dat je de toename van de stikstofdepositie ongedaan moet maken. Dat doe je óf door binnen een half jaar minder vee te houden óf bijvoorbeeld via extern salderen ammoniakrechten aan te kopen. Tegen de uitspraak van de rechtbank kun je in beroep gaan.

Hoe legaliseer je jouw situatie?

Heeft MOB niet verzocht om hand te haven op jouw bedrijf? Dan is het goed om te weten dat de overheid inmiddels is gestart met het programma ‘Legalisatie PAS-meldingen’. Om daaraan mee te kunnen doen, moest je de betreffende gegevens voor 30 april 2021 indienen bij RVO. Die termijn is uiteindelijk verlengd tot 30 november 2022. Heb je je nog niet aangemeld? Doe dit dan zo snel mogelijk.

Er zijn twijfels of de legalisatie van de PAS-melders op korte termijn gaat lukken. Je kunt ook zelf stappen ondernemen om je situatie legaal te krijgen onder de Wet natuurbescherming. Dat begint met het bepalen van de referentiesituatie, de gewenste situatie en het verschil daartussen.

Soms is er binnen het eigen bedrijf nog voldoende ruimte om intern te salderen. Is dat niet het geval? Dan kun je overwegen om zelf ammoniakrechten te kopen door middel van extern salderen. Niet in alle provincies is het op dit moment mogelijk om een natuurvergunning te krijgen door extern te salderen. Met aangekochte ammoniakrechten kun je waarschijnlijk wél de handhaving buiten de deur houden.

Meer weten?

Zowel de Wet natuurbescherming als het stikstofdossier is complexe materie. Bepaal voor je eigen bedrijf wat je situatie is en wat je opties zijn. Heb je hier hulp bij nodig? Onze adviseurs helpen je graag, dus neem gerust contact met ze op.

Neem contact op met Annewies de Haan

Neem contact op met Annewies de Haan

Jurist | Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven