Omgevingswet per 1 januari 2023

Sector: Agrarisch

De nieuwe datum voor de invoering van de Omgevingswet is vastgelegd op 1 januari 2023. Dat heeft Hugo de Jonge, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bekendgemaakt.

 

Voldoende oefentijd

Nadat de invoeringsdatum van de Omgevingswet al eerder werd uitgesteld, is er nu dus duidelijkheid. De Jonge zegt hierover: ‘We staan voor grote ruimtelijke opgaven. Om de schaarse ruimte goed in te richten, is er meer regie en meer samenhang nodig. De Omgevingswet biedt die mogelijkheid. Maar moet wel zorgvuldig worden ingevoerd om te voorkomen dat de dienstverlening aan inwoners en bedrijven niet in het geding komt en gebiedsontwikkeling ongehinderd doorgang kan vinden. Daarom moet er in de praktijk voldoende ruimte en tijd zijn om te oefenen met het nieuwe digitale systeem. Door de datum van 1 januari 2023 te hanteren kan de wet verantwoord worden ingevoerd en is er duidelijkheid voor alle betrokken partijen.’

Over de Omgevingswet

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is een belangrijk startmoment. Vanaf dan wordt de wet in de praktijk toegepast. De Omgevingswet moet ertoe leiden dat er minder vergunningen nodig zijn, procedures sneller verlopen en dat het makkelijker wordt om een bouwproject te beginnen.

 

 

Meer weten?

Wil je meer weten over de Omgevingswet of wat de nieuwe invoeringsdatum betekent voor jouw situatie? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Neem contact op met Kristel Weren

Neem contact op met Kristel Weren

Jurist | Senior Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven