Omgevingswet uitgesteld: kansen voor ondernemers

Sector: Agrarisch

Ben je van plan om binnenkort een nieuwe stal, loods of koelcel te bouwen? En is je bestemmingsplan hiervoor ontoereikend? Dan heb je een nieuw bestemmingsplan nodig. En, omdat de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet is uitgesteld, heb je nu ruimte om deze procedure op te starten op de vertrouwde manier. Als de Omgevingswet gaat gelden, maakt dat de planvorming een stuk complexer.

 

Omgevingswet: wat houdt het in?

Op 1 januari 2021 zou de nieuwe Omgevingswet in werking treden. Maar begin april is besloten om de inwerkingtreding uit te stellen. De nieuwe datum wordt later bekend gemaakt.

De Omgevingswet vervangt 26 andere wetten. Met deze nieuwe wet is er 1 Omgevingsvisie voor de hele gemeente. De visie gaat over alle beleidsterreinen in de fysieke leefomgeving: natuur, milieu, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer. De Omgevingsvisie wordt uitgewerkt tot 1 Omgevingsplan, waarin alle gemeentelijke regels komen te staan. De visie maakt duidelijk wat er mogelijk is in een gebied.

Het Omgevingsplan vervangt de verschillende bestemmingsplannen en afzonderlijke bestaande verordeningen over geluid, milieu, water en gezondheid.

Ook is er straks nog maar 1 omgevingsvergunning. Deze vervangt de verschillende vergunningen van nu. Denk aan de bouwvergunning en de vergunning voor het kappen van bomen of plaatsen van een extra schuur of garage op je grond.

Er wordt, naast voor de varkenshouderij, ook een vrijwillige saneringsregeling voorbereid voor andere sectoren. Deze voorbereiding wordt vooral gedaan omdat er onder andere een staatssteun-toets plaats moet vinden. En dat vraagt om de nodige doorlooptijd. Als dit is doorlopen, kan de regeling, indien nodig, snel ingezet worden.

 

 

Overgangsrecht

Bij De Omgevingsadviseurs hebben we de afgelopen maanden alle zeilen bijgezet om de bestemmingsplannen die wij aan het opstellen zijn bij de gemeenten in procedure te krijgen. Alle door ons gemaakte bestemmingsplannen moeten voor 31 december 2020 in ontwerp ter inzage liggen. Lukt dat niet, dan moeten we voor deze plannen een volledig Omgevingsplan ontwikkelen. En dat is een stuk complexer, omdat we daarin ook andere aspecten moeten meenemen. Denk aan geluidsnormen die gemeenten in hun Omgevingsplan willen vastleggen.

Kansen voor ondernemers

Het uitstellen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet biedt kansen voor jou als ondernemer. Ben je van plan om bijvoorbeeld een stal, loods of koelcel te realiseren en komt dit bouwwerk buiten je bouwblok te liggen? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op om de wijziging van het bestemmingsplan op te starten. Binnen de huidige wetgeving weten we exact hoe we een dergelijk plan moeten opstellen en in procedure moeten brengen.

Wacht je tot na de inwerkingtreding van de Omgevingswet? Dan moeten we een Omgevingsplan maken. En dat maakt de planvorming een stuk complexer, zeker in het begin. Iedereen moet zich de nieuwe systematiek dan namelijk nog eigen maken. Dat zorgt er ook voor dat de termijn van ontwikkeling en behandeling van je plan bij de gemeente langer kan duren.

Meer weten?

Wil je meer weten over de nieuwe Omgevingswet of wil je je bestemmingsplan laten aanpassen vanwege bouwplannen? Neem dan contact op met Kristel Weren.

Neem contact op met Kristel Weren

Neem contact op met Kristel Weren

Jurist | Senior Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven