Omgevingswet wederom uitgesteld: kansen voor ondernemers

Sector: Agrarisch

Wil je binnenkort een nieuwe stal, loods of koelcel bouwen? Maar is je bestemmingsplan hiervoor ontoereikend? Dan heb je een nieuw bestemmingsplan nodig. Nu de nieuwe Omgevingswet weer is uitgesteld, kun je deze procedure nog opstarten op de vertrouwde manier. Dat maakt planvorming een stuk gemakkelijker.

 

Omgevingswet: wat houdt het in?

Op 1 januari 2022 zou de nieuwe Omgevingswet in werking treden. Maar in mei is besloten om dit moment uit te stellen tot 1 juli 2022. Deze nieuwe wet vervangt 26 andere wetten en geldt straks als 1 Omgevingsvisie voor de gehele gemeente.

De visie gaat over alle beleidsterreinen in de fysieke leefomgeving, zoals natuur, milieu, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer. De Omgevingsvisie wordt uitgewerkt tot 1 Omgevingsplan waarin alle gemeentelijke regels komen te staan. De visie maakt duidelijk wat er mogelijk is in een gebied op grond van de fysieke leefomgeving.

Het Omgevingsplan vervangt de verschillende bestemmingsplannen en afzonderlijke verordeningen over geluid, milieu, water en gezondheid. Ook hoofdstukken uit de Algemene Plaatselijke Verordening met betrekking tot de fysieke leefomgeving worden in het Omgevingsplan opgenomen.

Dat betekent dat er straks nog maar 1 Omgevingsvergunning is. Deze vervangt de verschillende vergunningen van nu. Denk aan de bouwvergunning en de vergunning voor het kappen van bomen of plaatsen van een extra schuur of garage op je grond.

 

 

Waarom is de Omgevingswet uitgesteld?

Dit komt door het digitale stelsel (DSO). Het DSO moet het hart worden van de nieuwe Omgevingswet waarin instrumenten en regelgeving van verschillende overheden bij elkaar komen en als 1 loket gaan werken. Maar het is een complexe opgave. Regels en data van honderden overheden en uitvoeringsorganisaties moeten bereikbaar zijn en systemen moeten op elkaar worden afgestemd.

Overgangsrecht

Bij De Omgevingsadviseurs hebben we de afgelopen maanden alle zeilen bijgezet om de bestemmingsplannen die wij aan het opstellen zijn bij de gemeenten in procedure te krijgen. Alle door ons gemaakte bestemmingsplannen moeten voor 1 juli 2022 in ontwerp ter inzage liggen. Lukt dat niet, dan moeten we voor deze plannen een volledig Omgevingsplan ontwikkelen. En dat is een stuk complexer, omdat we daarin ook andere aspecten moeten meenemen. Denk aan geluidsnormen die gemeenten in hun Omgevingsplan willen vastleggen.

Kansen voor ondernemers

Conclusie? Het uitstellen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet biedt dus kansen voor jou als ondernemer. Ben je van plan om bijvoorbeeld een stal, loods of koelcel te realiseren en komt dit bouwwerk buiten jouw bouwblok te liggen? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op om de wijziging van het bestemmingsplan op te starten. Binnen de huidige wetgeving weten we namelijk exact hoe we een dergelijk plan moeten opstellen en in procedure moeten brengen.

Hierbij is van belang dat verschillende gemeenten een deadline hebben ingesteld. Tot deze dag mag een herziening/wijziging van het bestemmingsplan nog worden ingediend. Naderhand wordt dit plan niet meer in behandeling genomen, omdat de gemeente ervan uit gaat dat dit plan niet meer voor 1 juli 2022 ter inzage kan liggen.

Wacht niet af

Wacht je tot na de inwerkingtreding van de Omgevingswet? Dan moeten we dus een Omgevingsplan maken. En dat maakt de planvorming een stuk complexer, zeker in het begin. Iedereen moet zich de nieuwe systematiek dan namelijk nog eigen maken. Dat zorgt er ook voor dat de termijn van ontwikkeling en behandeling van je plan bij de gemeente langer kan duren. Oftewel: profiteer nog van het uitstellen zolang het kan.

Meer weten?

Wil je meer weten over de nieuwe Omgevingswet of wil je je bestemmingsplan laten aanpassen vanwege bouwplannen? Neem dan contact op met Kristel Weren.

Neem contact op met Kristel Weren

Neem contact op met Kristel Weren

Jurist | Senior Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven