Rood voor rood-regeling: van landschaps-ontsierende gebouwen naar een nieuwe woning

Sector: Agrarisch

Heb je landschapsontsierende gebouwen op je erf staan? En wil je daar graag vanaf? Door gebruik te maken van de Rood voor Rood-regeling (of ruimte voor ruimte) is het mogelijk om landschapsontsierende gebouwen in te ruilen voor een bouwkavel of een compensatiewoning. Hoe pak je dit aan? We vertellen je over de mogelijkheden van deze regeling.

 

Rood voor rood in het kort

Hierbij staat voor de gemeente het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit voorop. Op dit moment staan er veel voormalige agrarische bedrijfsgebouwen leeg. Het slopen en opruimen van deze gebouwen kost veel geld waardoor ze vaak blijven staan. Met het Rood voor Rood-beleid willen gemeenten ervoor zorgen dat de ruimtelijke kwaliteit van het landelijke gebied verbetert. Hoe ze dat doen? Door jou als ondernemer de mogelijkheid te bieden om in het buitengebied een bouwkavel voor een woning te realiseren in ruil voor het slopen van de landschapsontsierende gebouwen.

 

 

Hoe start je het traject?

Je begint met het indienen van een principeverzoek. Daarin licht je je plannen kort toe en toets je aan belangrijke milieu- en omgevingsaspecten. De gemeente beoordeelt dit verzoek. Is de gemeente positief, dan kan je de procedure verder in gang zetten.

De procedure gaat verder met het herzien van het bestemmingsplan met de daarbij behorende toelichting, regels en verbeelding. Daarnaast zijn er onderzoeken nodig, bijvoorbeeld op het gebied van flora & fauna, landschappelijke inpassing, geluid, bodemonderzoek, archeologie en stikstof.

Denk er ook aan om de omgeving op de hoogte te brengen van de plannen. Het is belangrijk dat zij geen bezwaar hebben.

En dan?

Is de gemeente akkoord met het nieuwe bestemmingsplan? Dan ligt het ontwerp-plan 6 weken ter inzage voor eventueel bezwaar door belanghebbenden. Is er in deze termijn geen bezwaar ingediend? Dan wordt het bestemmingsplan vastgesteld. Ook het vastgestelde plan ligt 6 weken ter inzage voor beroep. Geen beroep ingediend? Dan is het bestemmingsplan definitief en kan de bouwfase beginnen.  

Waar moet je rekening mee houden?

  • Zoek, voordat je start, goed uit wat de mogelijkheden zijn voor jouw locatie. Kijk daarbij naar het beleid van jouw gemeente. Per gemeente kan het beleid namelijk verschillen. Voldoe je aan alle voorwaarden? En aan het vereiste aantal sloopmeters?
  • Start op tijd met de procedure, want het neemt veel tijd in beslag. Wil je erachter komen of de gemeente wel of niet mee wil werken? Dien dan eerst een principeverzoek in.
  • Houd rekening met de fiscale gevolgen. Het is van belang om in een vroeg stadium fiscaal advies te vragen.

Advies nodig?

Wij begrijpen dat een bestemmingsplanwijziging op basis van de Rood voor Rood-regeling kan klinken als een hele klus. Daarom ondersteunen we je graag. Onze adviseurs ontzorgen je van begin tot eind.

Meer weten?

Wil je weten of jouw situatie in aanmerking komt voor de Rood voor Rood-regeling? We kijken het graag voor je na. Neem contact op met Cindy voor meer informatie.

Scroll naar boven