Saneringsregeling varkenshouderij combineren met Rood voor Rood

Ga je stoppen met je varkenshouderij? Meedoen aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) verplicht je om je bedrijf te beëindigen en stallen te slopen. Daarvoor krijg je financiële vergoeding. Maar wist je al dat deze regeling te combineren is met de Rood voor Rood-regelingen? Dat biedt wellicht ruimte en mogelijkheden.

 

Gebouwen slopen in ruil voor een extra woning

Kenmerkend voor het buitengebied zijn de agrarische bedrijven en voormalige boerenerven. De verwachting voor de komende jaren is dat het aantal stoppende echter agrarische ondernemers toeneemt. Hierdoor groeit ook het aantal leegstaande boerenerven. Op die voormalige boerenerven staan vaak verouderde stallen die in verval raken of veel onderhoud vragen.

Voor deze situaties heeft de overheid het Rood voor Rood-beleid in het leven geroepen. In het kort geeft dit je de mogelijkheid om alle landschapsontsierende gebouwen op je erf te slopen in ruil voor een bouwkavel voor een nieuwe woning. Een gebouw is landschapontsierend wanneer het verouderd is, vervallen is of niet past bij de bestaande bebouwing in de omgeving.

 

 

Mogelijkheden Rood voor Rood

Om een bouwkavel te krijgen, moet er wel een minimum aantal m2 aan gebouwen worden gesloopt. Hoeveel dat is, verschilt per provincie. In veel provincies gaat het om minimaal 1000 m2. Maar in bijvoorbeeld Overijssel is dat weer 850 m2.

Wil je meer slopen? Dan kunnen er misschien meer bouwkavels gerealiseerd worden. De extra woning moet in beginsel wel op de slooplocatie terugkomen. Het beleid verschilt per gemeente en per provincie. Met de waarde van de extra bouwkavel betaal je de sloopwerkzaamheden.

Aandachtspunten

Wil je gebruikmaken van de Rood voor Rood-regeling? Houd dan rekening met onderstaande aandachtspunten:

  • Informeer vooraf welke gemeentelijke regeling en welke voorwaarden er voor jou gelden.
  • Bedenk dat Rood voor Rood is bedacht om de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied te verbeteren. De opbrengst van de bouwkavel is bedoeld om de sloopkosten te betalen, niet om er aan te verdienen.
  • Als er wel wat wordt verdiend, dan deelt de Belastingdienst ook vaak mee.
  • Begin tijdig met het traject, zodat je dit jaar nog een ontwerpbestemmingsplan kunt indienen. In 2021 geldt namelijk de nieuwe Omgevignswet. Hierdoor wordt het uiteindelijk wel makkelijker, maar de eerste procedures vragen waarschijnlijk meer tijd.

Vragen?

Heb je vragen over het Rood voor Rood-beleid? Neem dan contact op met Cindy Seinen. Zij helpt je graag verder.

Voor de provincie Brabant geldt afwijkend beleid. Wil je meer informatie over de regeling in Brabant, neem dan contact op met Kristel Weren. Zij helpt je graag verder.

Scroll naar boven