Voorkom fiscale kater na Rood voor Rood-traject

Sector: Bouwen en wonen
Ga je stoppen met je onderneming? En wil je gebruik gaan maken van de Rood voor Rood-regeling? Denk dan goed na over je mogelijkheden en voorkom een fiscale kater. In dit artikel lichten we toe wat de Rood voor Rood-regeling inhoudt en waar je op moet letten als (stoppend) ondernemer.

 

Slopen en bouwen

Als stoppend veehouder krijg je te maken met allerlei vragen. Wat ga ik doen met mijn leegstaande schuren? Hoe financier ik de asbestsanering? Hoe ga ik mijn locatie gebruiken? En is de Rood voor Rood-regeling wat voor mij?

Rood voor Rood geeft je de mogelijkheid om in ruil voor de sloop van stallen 1 of meerdere woningen op je erf te bouwen. Zo kom je van je onbruikbare schuren af én kun je er financieel gezien op vooruit gaan.

 

 

Rood voor Rood-regeling

De regeling werd ook wel ‘rood-voor-rood-met-gesloten-beurs’ genoemd. Dat ‘gesloten beurs’ slaat op het feit dat de overheid op deze manier geen geld hoeft te steken in het opruimen van landschapsontsierende gebouwen. Door de verkoop van de bouwkavels kan de stoppende boer de sloopkosten van de schuren betalen. Wat er eventueel extra overblijft moet je (gedeeltelijk) inzetten in het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit.

Fiscale gevolgen

Er kan natuurlijk ook wat extra’s overblijven. En dat weet de Belastingdienst ook. Nadat Rood voor Rood-trajecten zijn afgerond, wil de Belastingdienst nog wel eens een naheffing opleggen. Wanneer je de ontwikkeling van bouwkavels in eigen beheer oppakt, kan de Belastingdienst de behaalde winst belasten. Op het moment van ontwikkelen, zal getoetst moeten worden hoe de Belastingdienst jou ziet.

Ben je nog ondernemer of heb je je bedrijf onlangs gestaakt? Dan zal de Belastingdienst het resultaat willen belasten als ‘winst uit onderneming’ of als ‘nagekomen bedrijfsbate’.

Is je onderneming al jaren geleden gestopt en zijn de stallen overgegaan naar het privé-vermogen? Dan kan er sprake zijn van ‘resultaat uit overige werkzaamheden’. Dit hoeft echter niet altijd zo te zijn. De kwalificatie in welke hoedanigheid jij de bouwkavels ontwikkelt, is afhankelijk van jouw specifieke feiten en omstandigheden.

Btw betalen

Bij het ontwikkelen en verkopen van bouwkavels speelt ook de btw een rol. De levering van een bouwterrein is een belaste prestatie in de btw. Hier is echter pas sprake van als je levert als ondernemer. Ook hierbij geldt dat het belangrijk is te toetsen hoe de Belastingdienst jou op dat moment ziet.

Ben je (nog steeds) ondernemer? Dan moet je over de verkoop van bouwkavels btw afdragen. Daardoor worden de bouwkavels duurder of er blijft minder voor jezelf over.

Wat te doen?

Als je overweegt om (op termijn) te stoppen te stoppen met je bedrijf, denk dan ook goed na over het toekomstige gebruik van je locatie. Daarbij is advies op het gebied van ruimtelijke ordening van belang: kun je jouw doelstellingen behalen op je huidige locatie?

Ook is fiscaal advies in een vroeg stadium van belang. De stappen in het traject van fiscale staking in combinatie met Rood voor Rood moeten in de juiste volgorde genomen worden. Door tijdig advies in te winnen, kun je de juiste beslissingen nemen en kom je niet voor onverwachte belastingtegenvallers te staan.

Meer weten?

Uiteraard kunnen wij je adviseren op het gebied van ruimtelijke ordening. En wanneer nodig schakelen we onze collega-adviseurs in van Countus voor de fiscale randvoorwaarden. Zo helpen we je samen om je locatie toekomstbestendig te maken. Meer weten of heb je advies nodig? Neem contact op met Cindy Seinen.

Scroll naar boven