Wnb-vergunning paardenhouderij: heb jij al een Wnb-vergunning?

Sector: Agrarisch

Ben je ondernemer in de paardensector? Dan moet je net zoals andere ondernemers in de agrarische sector een vergunning Wet natuurbescherming (Wnb) hebben. Daarmee toon je aan dat je het aantal paarden/pony’s op je bedrijf mag houden. In dit artikel licht ik toe hoe je een Wnb-vergunning aanvraagt en wat de regels zijn.

 

Wet natuurbescherming (Wnb)

De Wet natuurbescherming heeft onder andere als doel om de ammoniakuitstoot (depositie) op Natura 2000-gebieden te verlagen. De Wnb-vergunning is een vergunning om dieren te mogen houden in de omgeving van Natura 2000-gebieden. Heb je bouwplannen, verkoopplannen of wil je het aantal paarden binnen je bedrijf wijzigen? Dan moet je dus controleren in hoeverre jouw bedrijf effect heeft op de Natura 2000-gebieden. Maar ook als je deze plannen niet hebt, is een Wnb-vergunning vaak noodzakelijk.

Hoe vraag ik een Wnb-vergunning paardenhouderij aan?

Heb jij als paardenhouder nog geen onherroepelijke Wnb-vergunning? Dan houd je je officieel gezien niet aan de regels. Wees daar bewust van. Bij het uitbreiden, wijzigen of verkopen van je bedrijf kan dit voor belemmeringen zorgen.

Als je een Wnb-vergunning wilt aanvragen, geldt als uitgangssituatie de laagst vergunde hoeveelheid ammoniakemissie vanaf 10 juni 1994. De vergunde rechten kun je controleren bij je gemeente. Uiteraard kunnen wij jouw werkelijke ammoniakuitstoot berekenen.

Extern salderen

Heb je minder ammoniakemissie dan de werkelijke ammoniakuitstoot? Dan kan extern salderen een oplossing zijn.  Dat betekent dat je de ammoniakemissie van stoppende of gestopte bedrijven in je directe omgeving koopt. Uiteraard kunnen wij je adviseren over hoeveel ammoniakrechten je moet bijkopen.

Bij wie kun je ammoniakrechten kopen?

Tip: ga nu al op zoek naar zo’n gestopt of stoppend bedrijf en zet je vraag bij zoveel mogelijk verschillende mensen uit. Er zijn immers weinig beschikbare partijen. Het bedrijf waarvan je ammoniak overneemt, moet namelijk nog wel een omgevingsvergunning milieu (of melding Activiteitenbesluit milieubeheer) hebben. De ammoniakdepositie die dit bedrijf veroorzaakt, kun jij dan gebruiken voor het aanvragen van een Wnb-vergunning voor je paardenhouderij.

Er geldt wel een extra voorwaarde. Doordat van een aantal veehouderijbedrijven (die tussen 1 juli 2015 en 1 juli 2018 zijn gestopt) de ammoniak al in het PAS is opgenomen, mag je van deze bedrijven geen ammoniak overnemen. Ligt het bedrijf binnen 1 kilometer van een Natura 2000-gebied? Dan kun je de ammoniak wel gebruiken voor het uitbreiden van jouw paardenhouderij. Ook als het bedrijf al is gestopt tussen 1 juli 2015 en 1 juli 2018.

Ik heb een Wnb-vergunning, wat te doen?

Heb je al wel een onherroepelijke Wnb-vergunning? Controleer dan of het werkelijk aantal paarden overeenkomt met de aantallen op je vergunning. Is dit niet het geval, dan moet je een nieuwe Wnb-vergunning aanvragen.

Vergunning beweiden en bemesten

In de PAS-uitspraak heeft de Raad van State bepaald dat je naast het aanvragen van een Wnb-vergunning ook een vergunning moet aanvragen voor het beweiden van je paarden en het bemesten van je grond. Wij verwachten dat de overheid dit najaar meer duidelijkheid geeft over het nieuwe beleid.

Meer weten?

Wil je meer weten over het aanvragen van een Wnb-vergunning in de paardenhouderij? Neem dan contact met mij op. Ik help je graag verder.

Neem contact op met Kristel Weren

Neem contact op met Kristel Weren

Jurist | Senior Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven