Wij worden frequent benaderd door aanbieders van en vragers naar ammoniakrechten/stikstofrechten. Heb je ammoniakrechten/stikstofrechten nodig? Of heb je ze juist over? Geef vrijblijvend je vraag of aanbod aan ons door, dan informeren wij je zodra we een geschikte partij voor je hebben.

 

Voorwaarden ammoniakhandel

Op 8 oktober hebben de provincies de beleidsregels gepubliceerd waarin ze de voorwaarden voor extern salderen (ammoniakverplaatsing) hebben uitgewerkt. Ammoniakhandel is pas mogelijk als de Meststoffenwet is aangepast. Dat kan nog wel enige maanden duren.

Voorwaarden extern salderen

Wat nieuw is, is dat rechten fors worden afgeroomd. Hieronder de belangrijkste aandachtspunten:

  • De basis is de verleende en onherroepelijk Natuurvergunning. Heb je die niet? Dan is de milieuvergunning, hinderwetvergunning of milieumelding bepalend die op de datum van de aanwijzing van de Natura2000-gebieden (1994, 2000 of 2004) aanwezig is – en die er nu nog is.
  • Er mag maximaal 70% van de te verplaatsen emissie worden gebruikt voor de vergunningverlening.
  • Het ammoniakverkopende bedrijf mag niet beëindigd zijn tussen 1 juli 2015 en 1 juli 2018 (deze beperking geldt niet voor bedrijven binnen 1 km rondom een Natura 2000-gebied).
  • Bij de berekening van de te verplaatsen emissie moet worden uitgegaan van de maximale emissiewaarde per dierplaats per jaar (Besluit huisvesting).
  • Emissie van bedrijven die meedoen aan de subsidieregeling sanering varkenshouderij, vergelijkbare regelingen of de stoppersregeling ammoniak veehouderij kan niet worden betrokken bij externe saldering.

Meld je kosteloos aan

Geef hieronder vrijblijvend je vraag of aanbod aan ons door. Mochten wij een passende partij voor je vinden, dan nemen wij contact met je op.

Wij vragen Natuurbeschermingsvergunningen aan voor onze klanten. Wij brengen vragers en aanbieders bij elkaar en kunnen dit administratief en vergunningtechnisch voor je verzorgen.

Neem contact op met Robert Kamphuis

Neem contact op met Robert Kamphuis

Directeur | Senior Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven