E-mail disclaimer

De informatie verzonden met deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Ben je niet de geadresseerde(n)? Dan verzoeken we je vriendelijk bovenstaande afzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. Op de cijfers in dit e-mailbericht met eventuele bijlagen is geen accountantscontrole toegepast. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. De Omgevingsadviseurs staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Op alle leveringen zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) in Zwolle onder KvK-nummer 39055909.

Contact opnemen?

Contact opnemen?

Als je advies nodig hebt, staan wij voor je klaar.

Scroll naar boven