Beperking gebruik latente ruimte?

Sector: Agrarisch

Opkoopregelingen: de eerste ervaringen

De 2 langverwachte opkoopregelingen voor de veehouderij zijn gepubliceerd: de LBV+ en de LBV. Deze regelingen zijn gericht op het beëindigen van veehouderijlocaties. Wat kun je doen om te bepalen of jouw bedrijf in aanmerking komt voor de regelingen? En welke eventuele vervolgfuncties zijn toegestaan? In dit artikel gaan we in op de voorwaarden van de regelingen en geven we je handvatten voor het maken van de juiste keuzes voor je bedrijf.

 

Voorwaarden LBV+ (piekbelasters)

De LBV+ (Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting) is de opkoopregeling voor piekbelasters. Bedrijven met melkvee, kippen, kalkoenen, varkens of vleeskalveren die minimaal 2.500 mol/jaar aan stikstofdepositie veroorzaken op Natura 2000-gebieden binnen 25 km van hun locatie komen voor deze regeling in aanmerking.

Of je deze drempelwaarde overschrijdt, bereken je in het rekenprogramma AERIUS Check. Ga hierbij uit van het gemiddelde aantal aanwezige dieren in 2021. Is het gemiddelde aantal aanwezige dieren in 2021 op jouw bedrijfslocatie niet representatief? Dan mag je, mits je dit goed onderbouwt, uitgaan van het gemiddelde aantal vee dat je in 2019 of in 2020 hebt gehouden.

Let op: het is dus niet een berekening van de stikstofdepositie per ha per jaar, maar alleen per jaar. Dit wordt de ‘stikstofvracht’ genoemd.

 

 

Welke vergoeding krijg je?

Wil je gebruikmaken van deze stoppersregeling? Dan ontvang je 120% van de gecorrigeerde vervangingswaarde van je stallen. De hoogte van de vergoeding per vierkante meter voor stallen is gebaseerd op de leeftijd van het gebouw. Voor stallen die nog geen 5 jaar in gebruik zijn, ontvang je geen vergoeding.

Verder ontvang je als vergoeding voor de sloopkosten € 45 per m2 per stal. Ook krijg je 100% van de waarde van de (gehele of gedeeltelijke) vervallen productierechten voor melkvee, kippen, varkens en kalkoenen.

Let op: de regeling geldt van 3 juli 2023 tot en met 5 april 2024.

Voorwaarden LBV

De Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties voor stikstofreductie (LBV) geldt voor bedrijven met melkvee, kippen, kalkoenen en vleesvarkens en dus niet voor bedrijven met vleeskalveren.

Voor deze regeling is een drempelwaarde per overbelast Natura 2000-gebied. Of je bedrijf daaraan voldoet, bereken je ook met het programma AERIUS Check. Het is daarom niet bij voorbaat aan te geven of jouw locatie voor deze regeling in aanmerking komt.

Ook voor deze regeling geldt dat de berekening van de stikstofvracht plaatsvindt op basis van het gemiddelde aantal aanwezige vee in 2021 op jouw bedrijfslocatie. Als het gemiddelde aantal aanwezige dieren in 2021 niet representatief is, mag je uitgaan van het gemiddelde aantal vee dat je in 2019 of in 2020 hebt gehouden (mits goed onderbouwd).

Welke vergoeding krijg je?

Je ontvangt 100% van de gecorrigeerde vervangingswaarde van de stallen. Voor stallen die nog geen 5 jaar in gebruik zijn, ontvang je geen vergoeding. Ook de vergoeding rondom de productierechten is hetzelfde als bij de LBV+. Bij deze regeling ontvang je geen extra vergoeding voor de sloopkosten.

Let op: de LBV geldt van 3 juli tot en met 1 december 2023.

Een samenvatting en globaal overzicht van de LBV en LBV+ regeling vind je hier.

Voorwaarden die voor beide regelingen gelden

Dan zijn er nog voorwaarden die voor beide regelingen gelden. Ook PAS-melders kunnen meedoen met de opkoopregelingen.

Sloopverplichting

Maak je gebruik van een stoppersregeling, dan moet je in principe alle stallen en de mest- en voeropslagen verwijderen. Wil je een andere activiteit of vervolgfunctie op jouw locatie ontwikkelen en heb je daarvoor één van de bestaande stallen nodig? Dan kun je ontheffing krijgen, zodat je deze niet hoeft te slopen. De gemeente moet wel met deze activiteit instemmen. Je krijgt dan voor deze stal geen vergoeding uitgekeerd.

Beroepsverbod

Een andere voorwaarde is dat je geen landbouwhuisdieren meer mag houden op jouw locatie. Ook mag je op een andere locatie niet dezelfde diercategorie gaan houden als die waarvoor je meedoet aan de regeling. Stel: je bent een melkveehouder, dan mag je wel pluimvee gaan houden op een andere locatie, maar geen melkvee. Verplaatsing van jouw bedrijf is dus niet mogelijk met deze regeling.

Volgens de website aanpakpiekbelasting.nl wordt er nog gewerkt aan een regeling waarmee je wel kunt verplaatsen. Meer informatie hierover verwacht de minister in het najaar van 2023 te geven.

Wanneer kun je niet meedoen aan deze regelingen?

  • Je moet kunnen aantonen dat je 5 jaar onafgebroken de productiecapaciteit op bedrijfseconomische gangbare wijze hebt gebruikt. Is dat niet zo, dan kom je niet in aanmerking voor de regeling.
  • Al begonnen met het sluiten van je locatie? Ook dan kom je niet in aanmerking.
  • Als je in z’n geheel of gedeeltelijk je ammoniakrechten/stikstofdepositie ter beschikking hebt gesteld aan de ontwikkeling van een ander bedrijf om daarmee een natuurvergunning aan te vragen (extern salderen), kom je ook niet in aanmerking.

Hoe nu verder?

We weten dat er veel op agrarische ondernemers afkomt, onder meer vanuit het stikstofdossier. Iedereen zal hierin eigen keuzes maken. Voor nu zijn alleen de opkoopregelingen bekend. Als je overweegt om te stoppen, is het van belang om te weten waar je staat. Maak daarom een berekening met het rekenprogramma AERIUS Check, zodat je kunt bepalen in welke categorie je valt.

Ook als je niet direct overweegt om te stoppen, is het slim om na te gaan welke mogelijkheden de regelingen bieden. Bijvoorbeeld wanneer je locatie dicht bij een Natura 2000-gebied ligt en dit steeds meer impact gaat hebben op je bedrijfsvoering. Uiteraard is het verstandig om ook de toekomstige regelingen hierbij te betrekken.

Voor ieder persoon en voor elk gezin zijn de belangen anders. Denk dus goed na over de gevolgen. Wil je doorgaan als veehouder? Dan kan dat in de huidige vorm of je moet misschien op termijn toch aanpassingen doen door te innoveren, te extensiveren of zelfs te verplaatsen. De minister heeft aangegeven dat hiervoor nog (subsidie)regelingen komen en dat deze tot april 2024 gelden.

Onderzoek de mogelijkheden

En nu? We raden je aan om alle mogelijkheden goed te onderzoeken en uit te zoeken wat voor jouw locatie en voor jezelf het beste is. Houd hierbij ook rekening met je omgeving.

Overweeg je om daadwerkelijk te stoppen? En heb je al ideeën over een vervolgfunctie op jouw locatie? Wil je bijvoorbeeld stoppen met het houden van vee en verder als akkerbouwbedrijf? Of zie je kansen voor een recreatiebedrijf of wil je woningen bouwen? Onderneem dan alvast actie. Zoek uit of de gemeente mee wil werken aan jouw plannen.

Let op: de voorwaarden en mogelijkheden van het wijzigen van bedrijfsvoering kunnen per provincie en gemeente verschillen.

Meld je verder alvast aan voor de regeling op basis van het gemiddelde aantal vee in 2021. Je kunt je aanvraag namelijk altijd nog intrekken.

Onderschat niet wat stoppen emotioneel gezien met jou en je gezin kan doen. Het is een proces waarover je wellicht met iemand wil praten en die jullie hierin kan helpen. Wij adviseren je om in dit geval contact op te nemen met de specialisten van Spoar. En wil je door laten rekenen wat de financiële gevolgen zijn? Samen met de specialisten en accountants van Countus kunnen we je hierbij ondersteunen.

Meer weten?

Wil je een AERIUS Check-berekening laten uitvoeren? De mogelijkheden van je locatie onderzoeken? Of heb je andere vragen over de stoppersregelingen? Neem dan contact op met Annewies de Haan of Kristel Weren.

Neem contact op met Annewies de Haan

Neem contact op met Annewies de Haan

Jurist | Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven