Energiebesparende maatregelen zijn niet meer vrijblijvend

Sector: Agrarisch

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen. In 2019 zijn deze maatregelen niet meer vrijblijvend, omdat er een informatieplicht bij komt. Dat is een behoorlijke verandering voor jou als agrarisch ondernemer. Wat betekent dit voor jou?

 

Hoe is de situatie nu?

Voor bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar verbruiken, is het al jaren verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die binnen 5 jaar terugverdiend kunnen worden. Via de aanvraag milieuvergunning geef je als ondernemer door welke maatregelen je gaat nemen of al hebt genomen.

Voor de veehouderij is daarbij het Informatieblad E11 – Energie Veehouderijen van 2004 de leidraad. Door het invullen van de checklist per sector voldoe je aan de verplichting.

Wat verandert er in 2019?

Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er in 2019 een informatieplicht bij voor bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent) per jaar verbruiken. Met de informatieplicht is de energiebesparing niet meer vrijblijvend en willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen.

De informatieplicht houdt in dat je uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag (provincie of gemeente) moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen je hebt genomen.

De Erkende Maatregelenlijsten (EML)

Voor de informatieplicht geldt De Erkende Maatregelenlijsten (EML) als uitgangspunt. Hierin staan 27 energiebesparende maatregelen beschreven. Voor elk van deze maatregelen is bepaald of ze toepasbaar zijn op een ‘natuurlijk moment’ of op een ‘zelfstandig moment’.

Maatregelen die bij elke toepassing een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder, zijn toepasbaar op een zelfstandig moment. Andere maatregelen zijn alleen toepasbaar op een natuurlijk moment. Een natuurlijk moment is bijvoorbeeld nieuwbouw, een grote verbouwing of het vervangen van een installatie.

Nog een aantal voorbeelden:

  • Vloerisolatie in verwarmde stallen (nr 2). Dit is niet toepasbaar op een zelfstandig moment, maar wel op een natuurlijk moment.
  • Frequentieregelaar op de vacuümpomp bij melkvee (nr. 25). Dat is zowel toepasbaar op een zelfstandig moment, als op een natuurlijk moment.

Fiscale stimuleringsmaatregelen

Sommige maatregelen van de EML vallen onder de Energie Investerings Aftrek (EIA). In de EIA staan zo’n 150 investeringen beschreven waarvoor je fiscale aftrek kunt krijgen.

Energie besparen in jouw onderneming

Wil je meer weten over energiebesparende maatregelen in 2019? Of over het voldoen aan de informatieplicht? Neem dan contact met mij op.

Neem contact op met Karlijn Waaijman

Neem contact op met Karlijn Waaijman

Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven