Glastuinbouw: ineens heb je ‘stikstof’ nodig!

Sector: Agrarisch

Op 29 mei 2019 deed de Raad van State de beruchte uitspraak over de Wet Natuurbescherming. Tot die tijd dachten veel ondernemers in de glastuinbouw dat ze met een melding Activiteitenbesluit of een omgevingsvergunning (milieu en bouw) over alle benodigde vergunningen beschikten. Dat ligt vaak anders. Heb je als glastuinder een Natuurvergunning nodig? En zo ja, hoe krijg je die dan?

 

Toestemming noodzakelijk

Op grond van de Wet Natuurbescherming heeft eigenlijk ieder bedrijf dat stikstof uitstoot daarvoor toestemming nodig. De Raad van State heeft in de uitspraak van 29 mei 2019 namelijk uitgesproken dat voor iedere uitstoot die effect heeft op een Natura 2000-gebied, een toestemming op grond van deze wet noodzakelijk is.

Tot nu toe kreeg je die toestemming via een Natuurvergunning. Ook bedrijven in de glastuinbouw hebben veelal een Natuurvergunning nodig omdat ook zij stikstof uitstoten. Denk aan uitstoot vanuit de ketelinstallatie, de WKK, de vrachtwagens en personenauto’s die op het bedrijf komen.

 

 

Kan ik een vergunning krijgen?

Hoe komt een bedrijf in de glastuinbouw aan een Natuurvergunning? Die moet je aanvragen bij de provincie. Om de vergunning te kunnen krijgen, moet je aantonen dat de stikstofdepositie (stikstofneerslag) veroorzaakt door je bedrijf geen negatief effect heeft op Natura 2000-gebieden. Dat kan op verschillende manieren:

  1. Vergunningverlening

Het bedrijf ligt op een zodanige afstand van een aangewezen natuurgebied, dat de uitstoot van stikstof geen enkel effect heeft op dat natuurgebied. De depositie is daardoor verwaarloosbaar klein. Deze situatie doet zich niet vaak voor.

  1. Intern salderen op basis van vergund recht

Je kunt gebruikmaken van het vergund recht. Daarvan is sprake als je al een  Natuurvergunning hebt of als er sprake is van een ‘oude’ melding glastuinbouw of een omgevingsvergunning milieu. Deze moet verleend zijn vóórdat het betreffende Natura 2000-gebied daadwerkelijk is aangewezen als Natura 2000-gebied (in 1994, 2000 of 2004).

De uitstoot en depositie van het glastuinbouwbedrijf voor de aanwijzing van het natuurgebied is voor het bedrijf een vergund recht. Op dit recht kun je als bedrijf een beroep doen om de gewenste vergunning te krijgen. Wanneer je onvoldoende vergund recht hebt, kun je andere maatregelen treffen. Denk bijvoorbeeld aan een gaswasser of het aankopen van stikstof (extern salderen).

  1. Extern salderen

Als een glastuinbouwbedrijf geen vergund recht heeft, zal het bedrijf stikstof moeten aankopen. Dit noemen we extern salderen. Wanneer een ander bedrijf in de omgeving stopt met de bedrijfsvoering en de uitstoot van stikstof staakt, kan deze stikstof gedeeltelijk (voor 70%) gebruikt worden voor het glastuinbouwbedrijf. Op dit moment is het nog niet bekend wanneer deze externe saldering toegepast kan worden. We verwachten dat het beleid over extern salderen rond de zomer van 2020 in werking zal treden.

Wacht niet, maar zet nu stappen

Wat nu te doen? De eerste stap: check je bedrijfsvoering en bereken de uitstoot en depositie van stikstof (of laat dit doen). Dan weet je direct of de vergunning verleend kan worden. Als dat niet het geval is, kun je je verdere strategie (intern of extern salderen) bepalen.

Op basis van onze ervaring in de sector glastuinbouw kunnen we bij De Omgevingsadviseurs snel berekenen wat de stikstofdepositie van je bedrijf is. Ook brengen we in kaart wat je nodig hebt om een vergunning te kunnen krijgen. Bovendien kunnen we die vergunning ook voor je aanvragen. Wacht dus niet af, maar zet stappen en kom in actie om straks over de juiste vergunningen te beschikken.

Meer weten?

Wil je meer weten over de vergunningen die je nodig hebt in de glastuinbouw? Of wil je weten hoe je deze vergunningen kunt krijgen? Neem contact op met Kristel Weren.

Neem contact op met Kristel Weren

Neem contact op met Kristel Weren

Jurist | Senior Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven