Hoe rechtszeker is jouw natuurvergunning?

Sector: Agrarisch

De Raad van State oordeelde op 20 januari 2021 dat je geen vergunning meer nodig hebt voor intern salderen. Oftewel: ga je iets wijzigen binnen je bedrijf, maar neemt de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden daardoor niet toe? Dan hoef je geen nieuwe natuurvergunning meer aan te vragen. Fijn natuurlijk, maar het roept ook vragen op.

 

Hoe zit het ook alweer?

Heb je een (agrarisch) bedrijf en heb je een natuurvergunning? Dan zijn de rechten uit de natuurvergunning die gold op 20 januari 2021 het uitgangspunt. Wil je nu een nieuwe stal bouwen? Of meer dieren gaan houden? En wil je dat doen op basis van je verleende vergunning? Dan moet je dus kunnen aantonen dat deze wijzigingen een lagere depositie hebben dan de maximale depositie waarvoor jij een vergunning hebt.

Tip

Door zelf een berekening te (laten) maken, kun je problemen bij handhaving achteraf voorkomen.

 

 

Onzekerheden en vragen

Het niet hoeven aanvragen van een nieuwe natuurvergunning scheelt je tijd en kosten, maar we snappen dat deze wijziging ook onzekerheden met zich meebrengt. Want hoe rechtszeker is het om uit te breiden zonder nieuwe vergunning? Wie bepaalt of je wel of geen vergunning nodig hebt? Kun je dat als ‘aanvrager’ wel zelf bepalen? Wat als de factoren tijdens je project veranderen? Of wat als achteraf blijkt dat er toch een stikstoftoename is en dat je dus wel een nieuwe vergunning nodig hebt?

Wat te doen als je wilt uitbreiden?

Er zijn vragen waarop we vanuit het ministerie of de provincies nog geen antwoord hebben. Totdat hier meer duidelijkheid over is, is je onderliggende vergunning het uitgangspunt. Binnen de ruimte die je daarin hebt, kun je zonder nieuwe vergunning wijzigingen doorvoeren binnen je bedrijf.

Als je twijfelt over de gevolgen van jouw wijzigingen op de stikstofuitstoot, leg je verhaal dan voor de zekerheid voor aan de provincie en vraag een vergunning aan. De provincie toetst dan of je huidige vergunning volstaat of niet. Zo bouw je toch een beetje zekerheid in.

Meer weten?

Je leest, de gevolgen van de uitspraak zijn nog steeds niet helemaal helder. We wachten verdere berichtgeving vanuit het ministerie en de provincies af. Wil je ondertussen sparren over jouw situatie en wat slim is om te doen? Neem dan contact op met onze adviseurs.

Neem contact op met Annewies de Haan

Neem contact op met Annewies de Haan

Jurist | Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven