LBV-regelingen aangepast: meer budget en langere openstelling

Heb je de Landelijke beëindigingsregelingen veehouderijlocaties (LBV of LBV+) aangevraagd? Goed nieuws: het budget is verhoogd met in totaal bijna € 1,45 miljard. Daarnaast is de LBV+-regeling verlengd tot en met 20 december 2024. Wat betekent dit voor jou?


Goedkeuring voorstellen

De voorstellen zijn door de Europese Commissie goedgekeurd, waardoor langere openstelling én meer budget nu zeker zijn. Wil je als ondernemer vrijwillig stoppen? Dan heb je nu meer tijd om de verschillende mogelijkheden binnen de aanpak piekbelasting af te wegen.

Meer budget beschikbaar

Er is veel belangstelling voor de LBV en de LBV+. In totaal zijn er nu al meer dan 1.300 aanvragen gedaan. Heb jij ook een aanvraag ingediend en voldoe je aan de voorwaarden? Dan wil het kabinet ervoor zorgen dat je ook daadwerkelijk kan deelnemen aan de regeling.

Daarom verhoogt het kabinet het budget voor de LBV naar € 1,102 miljard en voor de LBV+ naar € 1,820 miljard. Door deze budgetophoging gaat het kabinet ervan uit dat er voldoende geld beschikbaar is om alle goedgekeurde aanvragen uit te kunnen betalen.

LBV+ langer open

De LBV+-regeling stond open tot en met 5 april 2024. Zodra de aangepaste regeling geldt, staat de LBV+ met terugwerkende kracht en onder dezelfde voorwaarden weer open tot en met 20 december 2024. De RVO neemt aanvragen die vanaf 6 april zijn ingediend nu weer in behandeling. Deze regeling is en blijft eenmalig.

Heb je een aanvraag ingediend? Dan ontvang je een e-mail van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) met informatie over het proces na je aanvraag.

Mogelijkheden om te verduurzamen

Naast de vrijwillige beëindigingsregelingen zijn er meer mogelijkheden voor ondernemers die (verder) willen verduurzamen. Zoals het omschakelfonds, de regeling voor extensiveren én de nationale grondbank.

Verder wordt met 2 pilots de mogelijkheid onderzocht om een agrarische ondernemer zelf met een voorstel te laten komen in de vorm van een ondernemingsplan. Aan de regeling voor verplaatsing en innovaties wordt momenteel hard gewerkt, zodat ondernemers die daarin geïnteresseerd zijn ook op ondersteuning kunnen rekenen.

Meer weten?

Wil je meer weten over wat de beëindigingsregelingen voor jouw locatie kunnen betekenen? Femke denkt graag met je mee. Neem contact met haar op voor meer informatie over de mogelijkheden.

Scroll naar boven