LBV+ en Rood voor Rood: kun je deze regelingen combineren?

Wil je gebruikmaken van Rood voor Rood, maar denk je er ook over om je aan te melden voor de LBV+-subsidie of heb je jouw bedrijf aangemeld voor de LBV-regeling? We kunnen ons voorstellen dat je je afvraagt of deze regelingen wel gecombineerd kunnen worden. En of bijvoorbeeld de volgorde van aanvragen nog uitmaakt. We geven je het antwoord in dit artikel.

 


LBV

De LBV en LBV+-regelingen zijn bedoeld voor het sluiten van veehouderijlocaties (varkens, melkvee, kippen en kalkoenen). Deze opkoopregelingen bieden een vergoeding voor het waardeverlies dat daarmee samenhangt en zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. De LBV-regeling is op 1 december 2023 gesloten. De LBV+ geldt nog wel en biedt ten opzichte van de LBV extra een vergoeding voor sloopkosten.

Rood voor Rood

De Rood voor Rood-regeling is een instrument van ruimtelijke ordening en heeft betrekking op de mogelijkheid voor herbouw op dezelfde plaats of nieuwbouw ergens anders. De Rood voor Rood-regeling wordt ook wel de ruimte voor ruimte-regeling genoemd. Provinciale en gemeentelijke overheden hebben hier op verschillende manieren invulling aan gegeven.

Let op dubbele vergoeding voor sloop

De staatssteunregels bevatten beperkingen voor de stapeling van subsidies voor dezelfde activiteit (ook wel cumulatie genoemd). Wil je als ondernemer zowel van een opkoopregeling als van de Rood voor Rood-regeling gebruikmaken? Dan kan dat een probleem opleveren als vanuit beide regelingen een vergoeding wordt gegeven voor de sloop. In dat geval krijg je de sloopkosten namelijk 2 keer vergoed. Maak je al gebruik van de LBV? Dan kan deze gecombineerd worden met Rood voor Rood, omdat er hier geen sprake is van een stapeling van vergoedingen.

Krijg je vanuit de Rood voor Rood-regeling sloopkosten vergoed omdat je waarde creëert door stallen of agrarische bebouwing te slopen? En maak je daarnaast gebruik van de LBV+? Als tijdens de vaststelling van de subsidie blijkt dat je al een vergoeding hebt verkregen vanuit de Rood voor Rood-regeling, dan zullen deze kosten niet nogmaals worden vergoed vanuit de LBV+ regeling.

Het ministerie kan bij toewijzing van de LBV+-regeling in zo’n situatie besluiten om de sloopvergoeding te schrappen. Ook kan het ministerie bij controle op een later tijdstip bepalen dat de sloopvergoeding terugbetaald moet worden.

Zelf de mogelijkheden verkennen

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is van mening dat ook LBV+-deelnemers aan een Rood voor Rood-regeling kunnen deelnemen. Het is echter nog de vraag hoe gemeentes hiermee om zullen gaan. Als ondernemer zul je dan ook altijd zelf met de gemeente moeten verkennen wat de mogelijkheden zijn. Je hoeft als veehouder niet bang te zijn dat je het complete subsidiebedrag terug hoeft te betalen, maar het ministerie kan wel besluiten om de vergoeding voor sloopkosten uit het subsidietotaal te schrappen.

Meer weten?

Wil je meer weten over of het voor jou interessant is om gebruik te maken van de LBV+ of Rood voor Rood-regeling? Neem contact op met Cindy Seinen. Ze kan je er alles over vertellen.

Scroll naar boven