Nieuwe functies voor agrarische gebouwen: wat is er mogelijk?

Sector: Agrarisch

Agrarische bebouwing vormt een belangrijk onderdeel van het Nederlandse landschap. De afgelopen tijd verliezen echter veel agrarische gebouwen hun oorspronkelijke functie. De functiewijziging van deze gebouwen krijgt vanuit economisch oogpunt dan ook steeds meer aandacht. Welke mogelijkheden en uitdagingen zijn er voor jouw agrarische gebouwen?




Wat zijn de mogelijkheden?

Agrarische gebouwen kunnen op verschillende manieren een nieuwe functie krijgen. Welke dat zijn? We zetten ze voor je op een rijtje.

Woningen en recreatie

Je kunt agrarische gebouwen omzetten naar woningen of recreatieve voorzieningen, zoals vakantiehuisjes. De ruime opzet van boerderijen biedt veel mogelijkheden voor het maken van een comfortabele woonruimte. Daarnaast kun je bijgebouwen gemakkelijk ombouwen tot gastenverblijven of recreatieruimtes.

Bedrijfsruimten

Een andere mogelijkheid is om agrarische gebouwen te gebruiken voor kleine bedrijven, kantoren of ateliers. Voor ondernemers die op zoek zijn naar een inspirerende werkplek, kan de beschikbare ruimte en de (vaak) landelijke ligging aantrekkelijk zijn.

Culturele en educatieve centra

Een derde optie is het ombouwen van boerderijen en schuren naar culturele en educatieve centra. Ze kunnen dan dienen als locaties voor kunsttentoonstellingen, workshops of lezingen. Het is ook mogelijk om een educatieve boerderij op te richten waar bezoekers meer te weten komen over landbouw en duurzaamheid.

Wat zijn de uitdagingen?

Bij het geven van een nieuwe functie aan een agrarisch gebouw kun je tegen complexe regelgeving en vergunningsprocedures aanlopen. Vaak moet je aantonen dat je voorgestelde functiewijziging voldoet aan lokale bouwvoorschriften en omgevingsplannen.

Bovendien moet je ook rekening houden met de omliggende functies, zoals (agrarische) bedrijven en woningen. Daarbij geldt dat je ervoor moet zorgen dat de omliggende bedrijven niet in hun ontwikkelingen beperkt worden.

Infrastructuur en voorzieningen

Wil je een agrarisch gebouw een nieuwe functie geven? Let er dan ook op dat je misschien extra moet investeren om nieuwe faciliteiten aan te leggen of om de voorzieningen te verbeteren, zodat de gebouwen voldoen aan de eisen van de nieuwe functie.

Gemeentelijke visies

De gemeente speelt een belangrijke rol bij de functiewijziging van agrarische bebouwing. De mogelijkheden die je hebt, zijn sterk afhankelijk van de omgevingsvisie en het beleid van de jouw gemeente. Het kan zijn dat er sprake is van specifieke doelstellingen met betrekking tot de ruimtelijke ordening. Een voorbeeld hiervan is dat een gemeente in plaats van allerlei diverse functies in het buitengebied, een aantal functies liever op het bedrijventerrein wil zien.

Voor initiatiefnemers van projecten met een functiewijziging is het daarom cruciaal om nauw samen te werken met lokale overheden. Houd er rekening mee dat je op tijd toetst of je je plannen wel uit kunt voeren.

Een mooie kans

De functiewijziging van agrarische bebouwing biedt een mooie kans om oude gebouwen nieuw leven in te blazen én tegelijkertijd het landschap te verrijken. Hoewel er op verschillende vlakken uitdagingen zijn, zijn er ook genoeg voordelen. Zorg dat je goed plant, werk nauw samen met de diverse belanghebbenden en houd rekening met de gemeentelijke visies. Zo kun je agrarische gebouwen weer veranderen in levendige en functionele ruimtes.

Meer weten?

Wil je meer weten over de mogelijkheden van jouw agrarische gebouwen? Onze adviseurs nemen graag de mogelijkheden met je door. Neem contact op met Annewies de Haan als je meer wilt weten. Ze helpt je graag verder.

Neem contact op met Annewies de Haan

Neem contact op met Annewies de Haan

Jurist | Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven