Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Midden-Groningen’ ligt ter inzage

Sector: Agrarisch

Woon je in het buitengebied Midden Groningen? En heb je een agrarisch bedrijf? Dan kun je tot en met 16 juni 2021 het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Midden-Groningen inzien. Controleer het ontwerpbestemmingsplan snel en voorkom hoge kosten achteraf.

 

Waarom inzien?

Voordat er een nieuw bestemmingsplan ligt, wordt een lang en zorgvuldig proces doorlopen. Het achteraf herstellen van fouten of het opnemen van wensen is erg ingewikkeld en kost veel tijd en geld. Check daarom nu of jouw bestaande stikstofdepositie goed in het ontwerpbestemmingsplan is opgenomen of dat je toch actie moet ondernemen.

Aandachtspunten ontwerpbestemmingsplan

Het is belangrijk dat je de regels en gebruiksmogelijkheden voor jouw locatie beoordeelt. Let hierbij vooral op deze aandachtspunten:

  • Is het bouwvlak op jouw perceel correct opgenomen in het plan? Let hierbij ook op het feit dat voor opslag van voer en mest buiten het bouwvlak een aantal voorwaarden geldt. Het is dus van belang dat deze binnen het bouwvlak liggen.
  • De stalvloeroppervlakte van niet-grondgebonden agrarische bedrijven mag slechts onder een beperkt aantal voorwaarden toenemen (conform het provinciale beleid). Controleer daarom of het aantal dieren en de stalvloeroppervlakte van jouw bedrijf juist in de bijlage bij het bestemmingsplan staan.

Controle ontwerpbestemmingsplan

Wil je zeker weten dat de gemeente jouw (agrarisch) bedrijf correct heeft opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan? Dan kunnen wij dit voor je controleren. Als het nodig is, kunnen we vervolgens een zienswijze voor je indienen.

Meer weten?

Wil je meer weten over het ontwerpbestemmingsplan van de gemeente Midden-Groningen? Of over de invulling voor jouw perceel? Neem dan contact op met Annewies de Haan of met Cindy Seinen-Dekker. Zij helpen je graag verder.

Neem contact op met Annewies de Haan

Neem contact op met Annewies de Haan

Jurist | Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven