Programma Aanpak Stikstof (PAS): advies van het Hof

Sector: Agrarisch

Binnenkort brengt het Hof van Justitie van de Europese Unie een advies uit over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit advies geeft richting aan de uitspraak die gedaan wordt over de juridische houdbaarheid van het PAS. Waarschijnlijk is de definitieve uitspraak dit najaar.

 

Het PAS, wat is het ook alweer?

Om de problemen met de stikstofdepositie in Nederland aan te pakken, is op 1 juli 2015 het PAS in werking getreden. Met het PAS kunnen activiteiten die stikstofneerslag veroorzaken op nabijgelegen, beschermde Natura 2000-gebieden, worden beoordeeld.

De Raad van State zet al enige tijd vraagtekens bij het PAS. Ze vragen zich namelijk af of het programma juridisch gezien wel houdbaar is. De Raad van State behandelt op dit moment ongeveer 200 zaken waarbij critici zeggen dat het PAS juridisch niet deugt. Dit heeft met name te maken met omgevingsvergunningen en natuurvergunningen voor veehouders.

 

 

Advies van het Europese Hof

Om erachter te komen of de Europese wetgeving met het PAS wel goed is doorgevoerd, heeft Nederland vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Begin mei, tijdens een zitting, was het Europese Hof kritisch over het verlenen van toestemming voor nieuwe stikstofdepositie omdat er nog sprake was van overbelasting. Het Hof wilde dat Nederland eerst iets zou doen aan die overbelasting. Op dit moment is de Raad van State in afwachting van het advies en de uitspraak van het Europese Hof.

Komt de ontwikkelingsruimte nog wel vrij?

Maar er is nog meer aan de hand. Zo is het ook nog onzeker of de ontwikkelingsruimte in de tweede tranche van het PAS wel vrijkomt. 60% van de ontwikkelingsruimte zou in de eerste periode (1 juli 2015 tot 1 juli 2018) beschikbaar zijn en officieel zou daarna dus de resterende 40% aan ontwikkelingsruimte vrijkomen.

Nu blijkt echter dat er al meer dan 60% van de ontwikkelingsruimte is uitgegeven op een aantal locaties. Op deze plekken is dus geen 40% ontwikkelingsruimte meer aanwezig. De Raad van State heeft daarom een aantal PAS-vergunningen geschorst. Deze veehouderijen mogen dus, ondanks dat ze eerder een vergunning hebben gekregen, niet uitbreiden. Op dit moment wordt onderzocht hoe groot de beschikbare ontwikkelingsruimte precies is. Dit wordt waarschijnlijk niet eerder dan in het najaar duidelijk.

Wat moet je doen als veehouder?

Wat nu? Voor veehouders die van plan zijn uit te breiden of waarvan de vergunning is geschorst, zijn dit onzekere tijden. Er zit helaas niets anders op dan het advies en de uitspraak van het Europese Hof af te wachten. Pas daarna kan de Raad van State verder. Houd er rekening mee dat, voordat er duidelijkheid komt over de extra depositieruimte, het kan zijn dat het PAS geschrapt wordt.

We geven je graag advies

Heb je nog geen Natuurbeschermingswetvergunning of ben je van plan om je bedrijf uit te breiden? Neem dan contact met mij op zodat we samen kunnen bespreken wat het slimste is om te doen in jouw geval.

Neem contact op met Annewies de Haan

Neem contact op met Annewies de Haan

Jurist | Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven