Stikstof en paardenhouderij: hoe zit het?

Sector: Agrarisch

Ben je eigenaar van een paardenhouderij? Dan heb je te maken met stikstof en moet je een vergunning Wet natuurbescherming (Natuurvergunning) hebben. Op 13 december 2019 zijn de nieuwe beleidsregels voor intern en extern salderen ingegaan en kun je weer een Natuurvergunning aanvragen. Hoe ziet de vergunningaanvraag eruit voor jouw bedrijf?

 

Referentiesituatie

Om meer inzicht te krijgen in jouw situatie, bekijk je de onderliggende vergunningen/meldingen. Weet je niet welke dit zijn? Dan kunnen wij deze voor jou opvragen bij de provincie en gemeente. Een vereiste is dat de stallen die voor jouw locatie zijn vergund, ook daadwerkelijk zijn gebouwd of op grond van een vergunning nu kunnen worden gebouwd. Dit wordt de feitelijk gerealiseerde stalcapaciteit genoemd.

Wil je nu een Natuurvergunning aanvragen en heb je niet alle stallen gebouwd of zijn er inmiddels stallen gesloopt? Dan wordt het niet-gebouwde gedeelte niet meegenomen in de referentiesituatie.

Nadat jouw referentiesituatie in beeld is, gaan we samen kijken naar de beoogde situatie. Is de stikstofneerslag in de gewenste situatie hoger dan in de referentiesituatie? Dan zul je maatregelen moeten treffen om alsnog een vergunning te kunnen krijgen. Er zijn 2 soorten maatregelen: intern salderen en extern salderen.

 

 

Intern salderen

Intern salderen betekent dat je voor de uitbreiding van je bedrijf gebruikmaakt van de stikstof uit je onderliggende vergunning. Heb je in jouw referentiesituatie bijvoorbeeld nog andere diercategorieën vergund zoals melkkoeien en heb je deze niet meer nodig op je bedrijf? Dan kunnen de rechten van deze diercategorieën in sommige gevallen worden omgezet naar paarden.

Heb jij als referentiesituatie een vergunning waarop alleen paarden zijn vergund? Dan kun je niet intern salderen, omdat je voor een paardenhouderij geen emissiereducerende maatregelen kunt toepassen. Wil je meer paarden gaan houden? Dan moet je extern salderen.

Extern salderen

Extern salderen is het aankopen van ammoniakrechten op een bedrijf in de omgeving. Van deze rechten kun je 70% op jouw bedrijf benutten. De overige 30% komt ten goede aan de natuur. Om 700 kg te kunnen benutten op een bedrijf moet er dus ergens anders 1.000 kg worden ingetrokken.

Daarnaast mag er in Natura 2000-gebieden geen toename van de NH3-depositie zijn. Ligt de locatie waarvan je de ammoniak koopt verder van een Natura 2000-gebied? Dan zul je in verhouding meer ammoniak moeten kopen om dezelfde depositie op een gebied te krijgen.

Ken je bedrijven in jouw omgeving die gaan stoppen? Ook hiervoor geldt de feitelijk gerealiseerde stalcapaciteit. Je kunt alleen ammoniakrechten aankopen die zijn vergund voor een stal die gebouwd is en er nog steeds staat. Zodra de landelijke wetgeving is gewijzigd (rond februari 2020), kan je extern salderen toepassen.

Meer weten?

Wil je meer weten over stikstof in de paardensector? Of krijg je graag specifiek advies voor jouw bedrijfssituatie? Neem dan contact met mij op. Ik help je graag verder. Of download onze stikstofbrochure en kom erachter welke stappen je wel en niet kunt zetten.

De inhoud van dit artikel is gebaseerd op de wet- en regelgeving zoals deze op 16 januari 2020 van toepassing was.

Neem contact op met Kristel Weren

Neem contact op met Kristel Weren

Jurist | Senior Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven