Omgevingsplanwijziging

Wil je functies wijzigen op of toevoegen aan je locatie? Dan kan het zijn dat je hiervoor toestemming nodig hebt van je gemeente. Het omgevingsplan van jouw gemeente is hiervoor leidend.

Gaan je activiteiten veranderen?

Heb je een (agrarisch) bedrijf in het buitengebied? Of wil je een bouwproject uitvoeren? Dan moeten de activiteiten op jouw locatie passen binnen het omgevingsplan van de gemeente.

Sinds de nieuwe Omgevingswet laten we de zogeheten bestemmingen los en kijkt de gemeente naar functies. Zo kun je op 1 locatie toestemming hebben voor meerdere functies.

Verandert er iets binnen je activiteiten? Dan kan het zijn dat je daar volgens het omgevingsplan toestemming voor moet aanvragen in de vorm van een:

  • Omgevingsvergunning
  • Binnenplanse omgevingsplanactiviteit (OPA)
  • Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA)
  • Omgevingsplanwijziging

Wij nemen de benodigde procedures voor je uit handen.

(On)mogelijkheden binnen het omgevingsplan

Ben je van plan om een nieuwbouwproject te starten op een voorheen agrarische locatie? Dan is de kans groot dat dit binnen het omgevingsplan van jouw gemeente niet direct mogelijk is.

Ook kan het zijn dat je een agrarische bestemming hebt die niet meer toereikend is wanneer je nevenactiviteiten opzet, zoals een horecagelegenheid of bed & breakfast. Of misschien ben je van plan om te stoppen met jouw werkzaamheden in het buitengebied, maar wil je er wel graag blijven wonen.

We helpen je graag. Bij een wijziging van het omgevingsplan, of zo nodig bij het verkrijgen van de juiste vergunningen voor de aanpassingen. Zo zorgen we dat jouw (bouw)plan gerealiseerd kan worden.

M.e.r.-plichtig?

Waar we nog meer rekening mee houden? Dat je ook op het vlak van milieu aan de wet- en regelgeving voldoet. Ben je van plan om een weg aan te leggen, wil je een recreatiebedrijf starten of uitbreiden of ben je van plan dieren te houden? Dan kan het zijn dat je niet alleen een bestemmingsplan moet indienen, maar aanvullend moet voldoen aan Europese milieueisen.

Kom je met het aantal dieren dat je houdt boven een bepaalde grens uit? Dan moet je mogelijk een milieueffectrapportage (m.e.r.) laten uitvoeren. Het kan ook zijn dat je uitkomt op de inhoudelijk minder zware variant: de vormvrije m.e.r.-beoordeling. Bijvoorbeeld omdat je qua oppervlakte of aantal (verwachte) bezoekers van je recreatiebedrijf onder de gestelde drempel blijft. Ook is er nog een tussenvorm, namelijk de aanmeldingsnotitie. Bij De Omgevingsadviseurs zoeken we voor je uit wat er in jouw situatie exact nodig is.

Draagvlak creëren

Behalve het indienen van omgevingsplanwijzigingen, schrijven we ruimtelijke onderbouwingen, dienen we zo nodig zienswijzen in, zorgen we voor de nodige onderzoeken als stikstof-, geluids- en geuronderzoeken, begeleiden we de dialoog met de buurt én lobbyen we bij de gemeenteraad als dat nodig is.

Daarmee creëren we draagvlak voor jouw ideeën. Want een omgevingsplanwijziging heeft niet alleen invloed op jouw bedrijf of project, maar ook op de omgeving. Zo zorgen we er vanuit een integrale aanpak voor dat jij toekomstbestendig kunt ondernemen op jouw locatie.

 

Omgevingsplan wijzigen?

Meer weten over het wijzigen van omgevingsplannen?

Meer weten over het wijzigen van omgevingsplannen?

Wil je weten of het nodig is om het omgevingsplan voor jouw locatie te wijzigen? Of wil je een omgevingssplanwijziging indienen? Onze adviseur Kristel Weren helpt je uit de brand.

Project Slangenbeek

Realisatie waterbassin

Om zijn bedrijf verder te kunnen uitbreiden, wilde eigenaar Hans Engberink een tweede waterbassin laten aanleggen voor bewatering.

Onze werkwijze

Jouw vraagstuk vormt de basis van onze aanpak. Op basis daarvan zetten we de expertises in die nodig zijn om jouw doel te behalen. In elke fase van het proces staan we voor je klaar om je te ondersteunen.

Scroll naar boven