Realisatie waterbassins

Boomkwekerij Slangenbeek in Saasveld kweekt diverse bomen en heesters. Om zijn bedrijf verder te kunnen uitbreiden, wilde eigenaar Hans Engberink extra
waterbassins laten aanleggen voor bewatering. Maar daar was wel een bestemmingsplanwijziging en een watervergunning voor nodig. Wij hielpen hem om
zijn toekomstplan waar te mogen maken.

De vraag van de opdrachtgever

Uitbreiden met extra waterbassins

De boomkwekerij gebruikt een deel van de grond voor containerteelt. Om die containervelden te kunnen bewateren, is er een aantal jaar geleden een waterbassin aangelegd. Dit water wordt gepompt uit de naastgelegen beek.

Maar bij aanhoudende droogte, mag de kwekerij tijdelijk geen water uit de beek halen. Dit is vaak het geval in de zomerperiode. Hans moet dan aanspraak maken op water uit de omgeving. Geen wenselijke situatie dus, omdat dit vaak gepaard gaat met veel extra transportbewegingen en veel extra kosten.

Om zelf meer opslagcapaciteit te realiseren, wilde Hans extra waterbassins realiseren aan de andere kant van de beek. Hij vroeg ons om de benodigde toestemmingen daarvoor in te regelen.

‘Hans is een ondernemer die heel goed over zijn toekomst nadenkt. Met de realisatie
van een extra waterbassin is hij op de toekomst voorbereid.’ 
Jeroen Kamphuis, Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu
Ingezette expertises door de omgevingsadviseurs

Ontwerp bestemmingsplan

De uitbreidingsplannen waren niet mogelijk binnen het huidige bestemmingsplan. We hebben daarom een ontwerp bestemmingsplan gemaakt en ingediend bij de gemeente Dinkelland. Deze is ter inzage gelegd en nadat er geen zienswijzen zijn binnengekomen, is het bestemmingsplan vastgesteld.

Tijdens dit traject stond ook burgerparticipatie centraal. Gemeenten vinden het steeds belangrijker om de omgeving te betrekken bij plannen in het buitengebied. Hans is daarom in gesprek gegaan met zijn buren en heeft zijn plannen toegelicht. Door al op tijd in het proces je omgeving te betrekken, voorkom je bezwaren en krijg je uiteindelijk ook sneller toestemming.

Boomkwekerij Slangenbeek

‘Ik zoek mensen om mij heen die ik vertrouw’

Hans Engberink schakelde De Omgevingsadviseurs in om de benodigde vergunningen en het bestemmingsplan te regelen. ‘Anders had ik dit nooit voor elkaar gekregen’, vertelt hij.

Het resultaat

Watervergunning

Daarnaast hebben we een watervergunning aangevraagd bij het waterschap. Deze had betrekking op het aanbrengen en hebben van verhardingen, het hebben en leggen van kabels en leidingen. Na een persoonlijk gesprek met het waterschap en het aanleveren van de benodigde documentatie is ook deze vergunning verleend.

Nieuwe waterbassins een feit

De waterbassins mogen er komen. Zo zijn de droge zomers geen risico meer voor de bomenteelt.

Meer weten?

Wil je weten welke vergunning je nodig hebt? Of heb je ook hulp nodig bij een bestemmingsplanwijziging? Neem contact op met Jeroen Kamphuis. Hij vertelt je er graag meer over.

Scroll naar boven