Milieutoestemming

Heeft jouw bedrijf effect op het milieu? Dan ben je wettelijk verplicht om over de juiste milieutoestemming te beschikken. 

Melding of vergunning?

Als ondernemer in het buitengebied krijg je te maken met milieuregels. Belast je bedrijf het milieu? Dan ben je wettelijk verplicht om dit te melden. De Omgevingsadviseurs helpt je om dit op de juiste wijze te doen.

Melding milieubelastende activiteit

Hoe weet je wat voor milieutoestemming je nodig hebt? Dat is afhankelijk van het type en de grootte van je bedrijf en de mate waarin je bedrijf het milieu belast. Afhankelijk van je situatie ben je informatieplichtig, meldingsplichtig óf vergunningsplichtig.

Je kijkt bijvoorbeeld naar de dieraantallen. Heb je minder dan 200 melkkoeien, 50 paarden, 2.500 stuks pluimvee of 50 vleeskalveren? Dan moet je voor activiteiten die een negatief effect hebben op het milieu, een melding milieubelastende activiteit doen. Hierbij vermeld je welke activiteiten er plaatsvinden op je bedrijf. Het houden van dieren bijvoorbeeld of de opslag van dieselolie, voer en mest. En vergeet ook het aspect afvalwater niet.

Omgevingsvergunning milieu

Voor sommige activiteiten volstaat een melding milieubelastende activiteit. Maar het kan ook zijn dat je een Omgevingsvergunning milieu moet aanvragen. Bijvoorbeeld als je boven de eerdergenoemde aantallen uitkomt. In dat geval ontkom je er niet aan om een vergunning aan te vragen.

Elke wijziging die je doet, moet je melden. Denk aan een wijziging van bijvoorbeeld het bergen van werktuigen, het verleggen van kuilvoerplaatsen en het aanleggen van een mestbassin. In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staan voorschriften voor iedere activiteit.

Milieueffectrapportage (m.e.r.)

Hebben jouw activiteiten belangrijke gevolgen voor het milieu? Dan kan het zijn dat je een milieueffectrapportage (m.e.r.) moet doorlopen. De m.e.r. is een Europese richtlijn. Of je wel of niet m.e.r.-plichtig bent is afhankelijk van diverse zaken. Je moet vooral bekijken of je niet boven bepaalde drempelwaarden uitkomt. Met name dieraantallen zijn hier een belangrijk uitgangspunt.

Bij een toets aan deze drempelwaarden, wordt duidelijk of je een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling moet doen of dat je de inhoudelijk zwaardere m.e.r.-procedure volledig moet doorlopen. Is een m.e.r.-beoordeling voldoende? Houd er dan rekening mee dat deze beoordeling extra proceduretijd kost.

Wat is er nodig in jouw situatie?

Als ondernemer in het buitengebied krijg je dus te maken met behoorlijk wat richtlijnen. Is een melding voldoende, moet je een vergunning aanvragen of zelfs een m.e.r.-procedure doorlopen? Bij De Omgevingsadviseurs helpen we je om het overzicht te behouden. We bekijken wat er wel en niet kan in jouw situatie en helpen je bij jouw melding of aanvraag.

Laat je melding toetsen

Ga je zelf aan de slag met een milieutoestemming? Dan raden wij je aan om deze door een van onze adviseurs te laten checken. Wij kijken of je de gegevens juist hebt ingevoerd en of je hiermee voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Liever helemaal ontzorgd worden? Dan regelen we graag jouw complete vergunningaanvraag: van A tot Z. Zo kom je achteraf niet voor vervelende verrassingen te staan. Weer een zorg minder!

 

Heb jij de juiste milieutoestemming?

Meer weten over milieumeldingen en -vergunningen?

Meer weten over milieumeldingen en -vergunningen?

Hulp nodig bij het doen van een melding milieubelastende activiteit, het aanvragen van een Omgevingsvergunning milieu of bij jouw m.e.r.-procedure? Femke Nieuwhuis adviseert je graag!

Project Avontyr

Uitbreiding groepsaccommodatie

Toen eigenaar Peter Swinkels wilde uitbreiden met 2 boomhutten als overnachtingsplek, merkte hij al snel dat dit een ingewikkeld en tijdrovend proces kon worden.

Onze werkwijze

Jouw vraagstuk vormt de basis van onze aanpak. Op basis daarvan zetten we de expertises in die nodig zijn om jouw doel te behalen. In elke fase van het proces staan we voor je klaar om je te ondersteunen.

Scroll naar boven