‘Doordat ze teruggrijpen op verschillende juridische uitspraken, sta je als partij veel sterker’

Een nieuw bedrijf of nieuwe locatie bouwen was als agrarische ondernemer in het verleden vrij eenvoudig. ‘Ja, de financiering kon een hobbel zijn, maar een vergunning kreeg je vrij snel. Dat is tegenwoordig wel anders’, vertelt Rochus van Tuijl die 5 jaar geleden op zoek ging naar een vierde locatie voor zijn bedrijf Linflowers. ‘Inmiddels is die locatie een feit. En daarvoor was de input van De Omgevingsadviseurs van wezenlijk belang.’

 

Constante kwaliteit

Rochus van Tuijl runt Linflowers inmiddels al 27 jaar, samen met zijn broer David. Het bedrijf kweekte al voordat de broers het bedrijf overnamen van hun vader verschillende soorten chrysanten. ‘En we hebben een enorme ontwikkeling doorgemaakt’, vertelt Rochus. ‘Waar de kwaliteit van onze oogst vroeger afhankelijk was van het jaargetijde, is dat nu we werken met assimilatieverlichting heel anders.’

‘In de winter produceren we iets minder stuks dan in de zomer, maar we kunnen door de assimilatieverlichting het hele jaar door een constante kwaliteit van onze chrysanten garanderen. De chrysant doet er van het planten tot en met het oogsten 10 weken over en omdat we de kas opdelen in verschillende stukken, kunnen we iedere week beide handelingen uitvoeren.’

 

 

Vergunningstraject

De 4e locatie waar Rochus 5 jaar geleden naar op zoek ging zodat zijn zoon Leendert net als hij en zijn broer een eigen locatie kon leiden, was niet één-twee-drie gerealiseerd. ‘Het vergunningstraject was bijzonder taai en lastig’, vertelt hij. ‘Dat had 2 redenen. Enerzijds hadden we te maken met een provinciaal inpassingsplan, waardoor we een soort wijziging op het bestemmingsplan moesten indienen.’

‘Anderzijds kregen we – terwijl we bezig waren met dat plan – ineens te maken met de PAS-uitspraak om de stikstofdepositie aan te pakken. Omdat wij aardgas nodig hebben in onze kassen, stoten we stikstof uit en daardoor konden we niet zomaar meer een vergunning krijgen. Het hele project dreigde stuk te lopen vanwege deze nieuwe stikstofregels. Toen besloten we De Omgevingsadviseurs bij het vraagstuk te betrekken.’

Rochus ging samen met adviseur Kristel Weren om tafel om te bespreken hoe ze de stikstofuitstoot tot een minimum konden beperken. ‘Kristel is goed thuis in het Aerius-programma waarmee je de stikstofuitstoot berekent’, legt hij uit. ‘Bovendien snapt ze met een paar woorden wat onze intenties zijn en welke route we gaan volgen. Ze zorgde dat de cijfers van onze uitstoot goed in het systeem kwamen te staan en voegde een onderbouwing bij met onze plannen om de stikstof te reduceren. Eén van die plannen was om onze generatoren hiervoor in te zetten.’

 

 

NOx reduceren

De generatoren die Linflowers in de kassen gebruikt zorgen niet alleen voor stroom en warmte, ze zorgen er ook voor dat de NOx onder een bepaalde waarde blijft. ‘Als die waarde te hoog wordt, groeien onze chrystanten namelijk niet meer’, legt Rochus uit. ‘En we kwamen erachter dat door extra filters in de generatoren te bouwen we die waarde nog verder konden reduceren. We konden het zelfs zo ver terugdringen dat we onder de grens bleven van de maximale stikstofuitstoot.’

‘Dit was natuurlijk heel goed nieuws. En het mooie van De Omgevingsadviseurs is dat ze dit soort zaken uitstekend in de onderbouwing mee kunnen nemen. Daarbij nam Kristel mee in het verhaal dat het perceel voorheen een agrarische bestemming voor beweiden en bemesten had. Voor onze kassen is weliswaar aardgas nodig, maar koeien zorgen voor veel meer uitstoot.’

‘Ook greep Kristel terug op verschillende juridische uitspraken die leidend zijn in de stikstofdiscussie waardoor je als partij veel sterker staat. Ook voor ambtenaren is het niet altijd duidelijk wat er wel en niet mogelijk is als het gaat om stikstof. Als je dan kunt laten zien dat je goed in het dossier zit, dan zijn zij ook eerder overtuigd. En die overtuigingskracht hebben we echt aan de Omgevingsadviseurs te danken.’

Meer weten?

Wil jij ook je bedrijf uitbreiden en heb je hulp nodig bij het vergunningstraject? Neem voor informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek contact op met Kristel Weren.

Scroll naar boven