‘De regels zijn complex, je ontkomt er niet aan om specialisten in te schakelen’

Toen Robert Brinkers zijn fokzeugenbedrijf wilde uitbreiden van 300 naar 450 – 500 zeugen, besloot hij een nieuwe biggenstal te bouwen. Om te kunnen voldoen aan de verscherpte emissienormen, benaderde hij voor het bouwontwerp De Omgevingsadviseurs. ‘De regels waaraan je je moet houden zijn zo complex, je ontkomt er niet aan om bij zo’n traject specialisten in te schakelen’, vertelt hij.

 

Emissie-arme stal

Als je een nieuwe varkensstal gaat bouwen, moet je binnen de huidige wetgeving voldoen aan de gestelde normen omtrent de uitstoot van ammoniak. Alle pluimvee- en varkenshouderijen moeten namelijk emissie-arm worden. ‘Op basis van dat uitgangspunt hebben we onze keuzes gebaseerd, wat heeft geresulteerd in een volledig emissie-arme stal die voldoet aan alle gestelde eisen van nu. Er is bovendien voldoende licht en ruimte voor de dieren en de stal is volledig brandveilig. Ik ben trots op wat we hebben neergezet. Hiermee hebben we een goede basis gelegd voor de toekomst.’

 

 

Je ontkomt niet aan specialisten

De adviseurs van De Omgevingsadviseurs hebben Landbouwbedrijf Brinkers geholpen bij het ontwerp van de stal, de berekeningen én de vergunningen. ‘Op basis van wat ik voor ogen had, wilde ik weten wat mijn mogelijkheden waren. De adviseurs hebben de benodigde berekeningen gemaakt en zo zijn we samen tot de stalindeling gekomen. Dat kun je niet alleen.’

‘Je ontkomt in deze tijd niet aan specialisten. De wet- en regelgeving is zo complex geworden en verandert ook nog eens continu. Je kunt dat zelf niet bijhouden. Je hebt echt mensen nodig die dagelijks in die wetgeving zitten en je kunnen adviseren over wat wel en wat niet kan voor jouw bedrijf.’

Alternatief voor luchtwassers

Om de uitstoot van ammoniak te verlagen, was het een optie om een emissie-arme vloer of een luchtwasser te plaatsen. ‘Maar ik wilde absoluut geen luchtwasser. Daarmee wordt onnodig veel water verspild, dat vind ik zonde. Bovendien heb je hogere stroomkosten. We hebben daarom gekozen voor kleinere mestkanalen en een dichter vloeroppervlakte bij de varkens. Daardoor is de stal toch emissie-arm. Daar ben ik heel blij mee.’

 

 

Je weet dat het goedkomt

Nadat het concept stond, heeft De Omgevingsadviseurs de aanvragen voor de benodigde vergunningen verzorgd, zoals de omgevingsvergunning, bouwvergunning en de Natuurbeschermingswetvergunning.

‘Dat was voor mij echt een stukje ontzorging. Nadat de tekeningen en berekeningen klaar waren, heb ik de vergunningsprocedure dan ook volledig uit handen gegeven. Daar heb je echt hulp bij nodig. Bovendien is het heel rustgevend dat je zoiets aan een specialist kunt overlaten en dat je weet dat het dan goedkomt. Ze hebben me goed begeleid.’

Meer weten?

Wil je ook een nieuwe stal bouwen? Of meer weten over dit project? Neem voor informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek contact met ons op.

Landbouwbedrijf Brinkers

Landbouwbedrijf Brinkers

Naam
Robert Brinkers, eigenaar

Plaats
Diepenheim

Project
Nieuwbouw emissie-arme varkensstal

Expertises
Vergunningen

Bouwadvies

Juridisch advies

Scroll naar boven