‘We kunnen een deel van onze eigen grond inzetten om de natuur te compenseren’

Avontyr is een groepsaccommodatie in Reek middenin natuurgebied de Maashorst in Brabant. Het bedrijf breidde in 2015 uit met 2 grote boomhutten en zit al sinds 2018 in een traject om er een Frans dorp bij te bouwen. ‘In eerste instantie liep het traject vrij vloeiend, maar gaandeweg het proces hebben we steeds meer extra werkzaamheden moeten uitvoeren’, zegt Peter Swinkels, mede-eigenaar van Avontyr. Hij vertelt over de uitdagingen en hoe het bedrijf deze samen met De Omgevingsadviseurs is aangegaan.

 

Bouwen in een NNB-gebied

Dat Avontyr middenin de bossen ligt, is natuurlijk een groot pluspunt voor de bezoekers. Het maakt het er alleen niet makkelijker op om het bedrijf uit te breiden. Peter: ‘Het lastige is dat we in een NNB-gebied zitten. Bouwen in zo’n gebied is eigenlijk not done en dus aan strikte regels gebonden. De provincie is hier nadrukkelijk mee gemoeid’.

‘We hebben het geluk dat we onze basis hier al gelegd hebben en dat we veel goodwill krijgen in de omgeving en van de gemeente. Dat maakt dat we als uitbreidend bedrijf toch nog wel wat mogelijkheden hebben. Maar het proces is gaandeweg wel steeds ingewikkelder geworden.’

 

 

Natuurcompensatie

Dat je bouwt in het buitengebied, moet je bijvoorbeeld op diverse manieren compenseren. ‘Wij dachten voorheen dat dat alleen met financiële middelen kon’, legt Peter uit. ‘Kristel Weren van De Omgevingsadviseurs wees ons op alternatieve mogelijkheden die ook als verbetering van de gemeenschap worden gezien en heeft dit opgepakt met de gemeente.’

‘Zo kunnen we – in plaats van dat we per vierkante meter grond een vergoeding moeten betalen – een deel van onze eigen grond inzetten om de natuur te compenseren. We gaan een gedeelte van de naastgelegen ecologische verbindingszone ontwikkelen. Daarnaast is het idee om – in het kader van de landschappelijke inpassing – de dennen en Amerikaanse eiken binnen een gebied van 150 bij 20 meter vrij te maken en hier een insectenrijke strook van te maken.’

‘Zo zorgen we dat het bos meer gaat leven. Dat is in het belang van het natuurgebied en dus ook van de overheden. En natuurlijk vinden wij zelf ook dat dit soort ingrepen belangrijk zijn. Deze beslissing levert ons niet alleen een financiële besparing op, maar past ook beter bij ons bedrijf. En dat hebben we aan De Omgevingsadviseurs te danken.’

‘Kristel wijst ons voortdurend de weg en op zo’n manier dat het ons zo min mogelijk kost’, vervolgt Peter. ‘Bovendien is ze kritisch. Zo kregen we op een gegeven moment te horen dat we naast het aankopen van grond voor nieuwe natuur ook nog elders moesten aanplanten, de herinplantplicht. Kristel nam dat niet klakkeloos aan en weerlegde deze gedachtegang van de gemeente. Daarin heeft ze ons enorm verrast.’

Stikstofberekening

Als je gaat bouwen heb je natuurlijk ook met de uitstoot van stikstof te maken. ‘We moesten daarom aantonen dat de extra verkeersbewegingen geen invloed hebben op het natuurgebied’, vertelt Peter. ‘Die berekening heeft De Omgevingsadviseurs voor ons gemaakt. Deze toonde aan dat het binnen de norm bleef, dus van die discussie waren we gelukkig meteen af. Dat was een meevaller, ook wel een keer leuk.’

In 2019 diende Avontyr het ontwerp bestemmingsplan voor het Franse dorp in. Het bestemmingsplan wordt in september dit jaar ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Meer weten?

Wil jij ook je bedrijf uitbreiden en heb je hulp nodig bij het vergunningstraject? Neem voor informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek contact op met Kristel Weren.

Scroll naar boven