Aandachtspunten volgende stap legalisatie PAS-meldingen

Sector: Agrarisch

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), wil het programma voor de legalisatie van PAS-meldingen vaststellen. Onlangs heeft ze het ontwerp voor dit legalisatieprogramma bekendgemaakt. In dit artikel lichten wij de interessantste onderdelen toe. Onze conclusie? Het legalisatieproces gaat nog lang duren. PAS-melders moeten wachten tot er ontwikkelingsruimte beschikbaar is in hun omgeving.

 

PAS-meldingen en meldingsvrije activiteiten

Het legalisatieprogramma bestaat uit 2 delen. Deel 1 is gericht op de legalisatie van de PAS-meldingen. Deel 2 is de uitbreiding van het programma met de meldingsvrije activiteiten. Deel I van het programma begint in januari 2022 voor een tijdvak van 3 jaar.

Aanmelding legalisatie PAS-melding

Vanaf eind 2020 tot 1 mei 2021 kon je je bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aanmelden voor de legalisatie van je PAS-melding. Deze deadline is nu verlengd tot 1 december 2022. Heb je je nog niet aangemeld? Doe dat nu dan alsnog.

 

 

Tijdsverwachting

Naar verwachting start het proces van vergunningverlening van de PAS-melders vanaf medio 2022. De wet stelt dat de maatregelen voor het legaliseren binnen 3 jaar na de vaststelling van het legalisatieprogramma worden uitgevoerd. Naar verwachting heeft de laatste melder dus uiterlijk medio 2025 een (definitieve) vergunning.

Stikstofruimte

De stikstofruimte die nodig is voor het omzetten van PAS-meldingen in vergunningen komt uit het Stikstof Registratie Systeem (SSRS). Dit systeem wordt gevuld met stikstofruimte uit beëindigingsregelingen en opkoopregelingen. Dit zijn de regelingen:

  • Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv)
  • Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden (Maatregel gerichte opkoop (MGO)
  • Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv)

Wanneer vergunning voor legalisatie aanvragen?

Zodra er stikstofruimte beschikbaar is, informeert het bevoegd gezag jou als PAS-melder dat je een vergunningaanvraag kunt indienen. Het bevoegd gezag informeert je alleen als er stikstofruimte beschikbaar is voor die betreffende PAS-melding. Het heeft dus geen zin om als PAS-melder een vergunning aan te vragen als je nog geen bericht hebt gekregen over beschikbare stikstofruimte.

Wie eerst?

Voor de legalisering is er lokaal stikstofruimte nodig. Daardoor kan het zijn dat de legalisering van meldingen in de diverse regio’s verschillend verlopen. Dit is afhankelijk van de plaats waar stikstofruimte beschikbaar komt. De beschikbare stikstofruimte wordt zo optimaal mogelijk gebruikt.

Aangezien er niet direct genoeg stikstofdepositieruimte beschikbaar is om alle meldingen in 1 keer te legaliseren, wordt er een prioritering in het legalisatiesproces van de meldingen aangebracht. De vergunningen worden gelegaliseerd op volgorde van binnenkomst bij het bevoegd gezag.

Er zijn verder geen aangemerkte activiteiten die voorrang hebben. De enige die geprioriteerd worden in de legalisatie, zijn de PAS-meldingen waar voor 1 mei 2021 een handhavingsverzoek is ingediend. Deze krijgen voorrang bij de legalisatie, maar dan moet er wel stikstofruimte zijn voor die locatie.

Geen vergunning nodig?

Bedrijven die vanuit hun eigen referentiesituatie intern kunnen salderen, krijgen van de provincie de bevestiging dat zij niet vergunningplichtig zijn. Het bevoegd gezag stelt jou als ondernemer in dat geval op de hoogte van het feit dat je situatie legaal is. Dit gebeurt door een zogenoemd bestuurlijk rechtsoordeel.

Een bestuurlijk rechtsoordeel geeft echter alleen bij hoge uitzondering rechtszekerheid. Om meer rechtszekerheid te krijgen, kun je een Wnb-vergunning aanvragen om daarmee van het bevoegd gezag een positieve afwijzing op de vergunningaanvraag te krijgen. Deze ‘positieve afwijzing’ is vatbaar voor bezwaar en beroep en biedt daarmee enige rechtszekerheid.

Het is aan jou als melder of je deze positieve afwijzing wil ontvangen of dat het bestuurlijk rechtsoordeel van het bevoegd gezag volstaat.

Vergoeding PAS-melders

Hoe zit het verder met de vergoeding? PAS-melders kunnen een eenmalige vergoeding van € 1.600 krijgen. Vanaf 15 november 2021 is daarvoor een regeling opengesteld en kun je je als PAS-melder aanmelden bij de RVO. De regeling staat een jaar lang open.

Let op

Dit ontwerpprogramma voor legalisatie ligt ter inzage van 10 november tot en met 22 december 2021. Na verwerking van de zienswijzen wordt het programma definitief vastgesteld. Er kunnen dus nog wijzigingen komen.

Meer weten?

Wil je nú verder met jouw bedrijf? Neem dan contact met op met onze adviseurs over de mogelijkheden. We adviseren je graag.

Neem contact op met Karlijn Waaijman

Neem contact op met Karlijn Waaijman

Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven