Aangepaste mer beoordeling vertraagt vergunningverlening veehouderij

Sector: Agrarisch

Vanaf 16 mei 2017 gelden er strengere eisen voor de mer beoordeling (milieu effect rapportage-beoordeling). Voorheen konden gemeenten aanvragen voor een omgevingsvergunning en voor een vormvrije mer tegelijk beoordelen. Vanaf 16 mei zijn de gemeentes echter verplicht om het mer beoordelingsbesluit eerst apart te nemen. De procedure voor de (beperkte) omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu kan pas daarna worden gestart.

 

 

De beoordelingseisen

In een mer beoordeling bepaalt de gemeente wat de gevolgen zijn voor het milieu. Zijn de gevolgen van de bedrijfswijziging of bouw van de stal dusdanig groot voor het milieu, dan is er een uitgebreide mer nodig.

De gemeente kijkt bijvoorbeeld naar:

  • emissies van de omgeving (fijnstof, geur en ammoniak)
  • geluid en verkeer
  • veehouderijen in de buurt
  • gevoelige objecten in de buurt

Ook de eisen die worden gesteld aan de inhoud van het mer beoordelingsrapport zijn strenger geworden vanaf 16 mei 2017. Er moet sindsdien bijvoorbeeld ook aandacht worden gegeven aan volksgezondheidsaspecten. Dat zorgt ervoor dat je eerder moet beginnen met het aanvragen van vergunningen.

Heb je vragen over de gewijzigde mer beoordeling?

Wil je weten wat de gewijzigde mer beoordeling voor jou betekent? Neem dan contact met mij op.

Neem contact op met Karlijn Waaijman

Neem contact op met Karlijn Waaijman

Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven