Asbestverbod (voorlopig) van de baan

Sector: Agrarisch

Het asbestverbod is (voorlopig) gesneuveld. De Eerste Kamer stemde op 4 juni 2019 tegen een wetsvoorstel om per 2025 asbest in bestaande daken te verbieden. Een verrassende ontknoping van een periode van 10 jaar waarin de overheid vastberaden aankoerste op een asbestverbod in 2024.

 

Hoe zat het ook alweer?

Het doel van het asbestverbod was om de laatste grote asbestbronnen voor de leefomgeving aan te pakken. De regering baseerde zich op adviezen van de Gezondheidsraad en van het RIVM: het kankerverwekkende asbest vanuit oude daken is een gevaar voor de volksgezondheid.

In 2017 is het wetsvoorstel nog met een grote meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen. Tussen 2017 en nu kwamen er echter steeds meer twijfels over de haalbaarheid en betaalbaarheid van het asbestverbod. De ontwerpwet zadelde burgers en bedrijven namelijk met hoge kosten op. Ook bleek uit recent onderzoek dat de gezondheidsrisico’s kleiner zouden zijn dan gedacht.

Geen asbestverbod

De Eerste Kamer heeft nu gehoor gegeven aan deze signalen en stemde daarom tegen het asbestverbod. Het is nog niet bekend of de regering een aangepaste wet in procedure gaat brengen. De diverse provinciale en gemeentelijke stimuleringsmaatregelen voor asbestverwijdering blijven vooralsnog bestaan.

Wat betekent dit voor jou?

Er is nu geen dwingende wetgeving meer met een einddatum waarop jouw asbestdak gesaneerd moet zijn. Toch kan het verstandig zijn om je asbestdak alsnog te saneren. Dat geldt vooral als je een oud, verweerd dak hebt, dat geeft namelijk gezondheidsrisico’s in je omgeving.

Let verder op je verzekering. Veel verzekeringen hebben een einddatum voor asbestdaken in de polis staan. Het is nog niet bekend of die polissen aangepast worden. Daarbij speelt wellicht ook mee dat het opruimen van asbest, na bijvoorbeeld brand, hoge kosten tot gevolgen heeft.

Toch asbest saneren?

Wil je je asbestdaken toch saneren? Dan kun je nog gebruikmaken van de geldende provinciale en gemeentelijke stimuleringsmaatregelen. Ook de Ruimte voor Ruimte-regelingen (Rood voor Rood) blijven in werking en staan los van het vervallen asbestverbod.

Meer weten?

Wil je meer weten over wat het vervallen van het asbestverbod voor jou betekent? Of heb je vragen over de gewijzigde situatie? Neem dan contact op met Annewies de Haan.

Neem contact op met Annewies de Haan

Neem contact op met Annewies de Haan

Jurist | Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven