Beëindigingsregelingen LBV en LBV+ goedgekeurd

Sector: Agrarisch

De landelijke beëindigingsregelingen veehouderijlocaties (LBV en LBV+) zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. De regelingen worden naar verwachting vanaf 1 juli opengesteld.

 

Twee regelingen

De drempelwaarde voor beide regelingen is nog niet bekend. Minister Van der Wal schrijft in een kamerbrief dat ze op korte termijn de 2 regelingen vaststelt. Deze maand moeten de regelingen worden gepubliceerd. De online tool waarmee je kunt nagaan of je onder de groep piekbelasters valt, komt dan ook online.

 

 

Over de regelingen

Deze regelingen maken onderdeel uit van de aanpak om de stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden te verlagen. De LBV+-regeling is bedoeld voor piekbelasters en de LBV-regeling is voor bedrijven die een aanzienlijke stikstofneerslag veroorzaken op overbelaste Natura 2000-gebieden.

Meer weten?

Wij houden het vervolg nauw in de gaten. Zodra er meer bekend is over de regelingen, informeren we je. Heb je nu al vragen over de regelingen? Neem dan contact op met Kristel Weren of Annewies de Haan. Zij praten je graag bij.

Neem contact op met Kristel Weren

Neem contact op met Kristel Weren

Jurist | Senior Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven