Beweiden en bemesten: wel of geen Natuurvergunning?

Sector: Agrarisch

Heb je wel of geen Natuurvergunning nodig voor beweiden en bemesten? Daarover bracht de commissie-Remkes 19 december een tussentijds advies uit. Dit advies is voor de korte termijn en geldt dus eerst alleen voor het komende beweidings- en bemestingsseizoen.

 

Beweiden: geen Natuurvergunning nodig!

De commissie vindt dat je voor het beweiden van je vee geen natuurvergunning nodig hebt. Het beweiden van vee heeft namelijk een positief effect op de ammoniakemissie. Als je je vee in de wei zet, is het aannemelijk dat er geen sprake is van een hogere depositie dan waar in de vergunning voor de stal al rekening mee is gehouden.

 

 

Bemesten: in sommige gevallen is een Natuurvergunning nodig

De ammoniakemissie bij het bemesten van landbouwgrond is de afgelopen jaren afgenomen. Dat komt door wijzigingen in de mestwetgeving en verplichtingen voor het aanwenden van mest. Alleen als je bouwland hebt omgezet naar grasland kan de bemesting van het perceel zijn toegenomen. En de ammoniakemissie daarmee mogelijk ook. Dan is een natuurvergunning misschien wel nodig.

Om te kunnen bepalen of je in jouw situatie wel of geen natuurvergunning moet aanvragen, hebben de provincies gegevens nodig. De provincies komen nog terug op welke gegevens dat zijn. We verwachten deze informatie niet eerder dan in januari.

Meer weten?

Heb je vragen over jouw Natuurvergunning of wil je weten wat je het beste kunt doen in jouw situatie? Neem dan contact op met Annewies de Haan. Zij helpt je graag verder.

Neem contact op met Annewies de Haan

Neem contact op met Annewies de Haan

Jurist | Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven