Woningbouw in het buitengebied: hoe pak je dat aan?

Sector: Bouwen en wonen

Het kabinet wil de komende jaren fors meer woningen bouwen. Het doel is zelfs om tot 2030 bijna 1 miljoen nieuwe woningen te realiseren. Maar dat zorgt wel voor een uitdaging als het gaat om het vinden van geschikte locaties. Deze zijn namelijk niet zomaar voorhanden. Dat biedt kansen voor ondernemers in het buitengebied, voor bouwbedrijven én voor ontwikkelaars. Het aspect stikstof speelt ook hier een belangrijke rol. Je leest er meer over in dit artikel.

 

Buitengebied met woonbestemming

Rondom de Nederlandse steden liggen veel groene gebieden. Een deel van de woningbouwopgave zal gerealiseerd worden in deze gebieden. Voornamelijk aansluitend aan de bestaande kernen. Dat gaat dus om stads- en dorpsuitbreidingen. Maar ook zien we steeds meer woningen op voormalige agrarische erven ontstaan. Daarvoor zijn allerlei regelingen zoals Rood-voor-Rood en functieverandering. Hierdoor ontstaan allerlei mogelijkheden om nieuwe bestemmingen mooi en verantwoord in te passen in de omgeving. Uiteraard moet een nieuwbouwplan voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

 

 

Het effect van stikstof

Wel zitten we middenin de stikstofcrisis. Dat maakt het voor ontwikkelaars en bouwers moeilijker om een nieuw bouwproject te verwezenlijken. Zij mogen namelijk alleen projecten realiseren die geen negatief significant effect hebben op de naastgelegen natuurgebieden. Er kan een negatief effect optreden bij zowel de aanleg- of bouwfase als in de gebruiksfase. Of er sprake is van zo’n effect, moet blijken uit een zogenaamde AERIUS-berekening.

Blijkt uit de berekening dat de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) 0,00 mol is, dan heeft het project geen effect op een Natura 2000-gebied en kun je gewoon bouwen. Is er wel sprake van een toename van de stikstofdepositie? Dan ligt dit ingewikkelder. In dat geval kan het interessant zijn om te onderzoeken of mogelijkheden als intern salderen of extern salderen uitkomst bieden.

Hoe nu verder?

Wil je woningen realiseren in het buitengebied? Dan moet je rekening houden met diverse aspecten. De bestemmingsplanwijziging vergt veel aandacht, maar ook het stikstofvraagstuk is een belangrijk onderdeel. Er zijn veel kansen om te bouwen in het buitengebied, maar je moet wel weten welke paden je kunt en moet bewandelen. Gelukkig weten we bij De Omgevingsadviseurs de weg. We helpen dan ook graag om jouw woningproject te realiseren.

Meer weten? Neem contact op met Jeroen Kamphuis, hij adviseert je graag.

Scroll naar boven