De omgevingsdialoog: alleen zinvol of zelfs vereist?

Sector: Agrarisch

Heb je (bouw)plannen voor je onderneming? Denk dan niet alleen aan wat je wilt en welke vergunningen je daarvoor nodig hebt, maar ook aan je omgeving. Is het alleen zinvol of zelfs vereist dat je belanghebbenden bij de planvorming betrekt? Wij leggen het je uit.

 

Nut van een omgevingsdialoog

Wil je een stal bouwen? Of andere plannen? Dat kan invloed hebben op anderen. In zo’n geval is het slim om een omgevingsdialoog aan te gaan met betrokkenen. Bij een omgevingsdialoog is het de bedoeling om de wensen en belangen van omwonenden bij het ontwerp van een bouwplan of bestemmingsplan te betrekken.

Als initiatiefnemer vertel je in zo’n omgevingsdialoog (met een voorlopige summiere schets) wat je met je onderneming wil en vraag je de omgeving mee te denken hoe dit het beste past in diezelfde omgeving. Zo creëer je als ondernemer een bouwplan of bestemmingsplan met meer draagkracht.  Door de omgeving in een vroeg stadium bij je plannen te betrekken, genereer je betrokkenheid bij je initiatief. De kans op ellenlange (beroeps)procedures wordt daarmee veel kleiner.

Het is echter niet zo dat de omgeving volledig achter de (bouw)plannen hoeft te staan. Een omgevingsdialoog is namelijk een informatieve bijeenkomst. Je kunt na de bijeenkomst zelf kiezen of je je ontwerp wel of niet aanpast op basis van de wensen van anderen.

Let op: bij veel gemeenten wordt een dergelijk ‘vooroverleg’ met de omgeving zelfs vereist als je nieuwe plannen wilt indienen (goedkeuring omgeving niet noodzakelijk).

 

 

Participatie versus inspraak

En hoe zit het dan met participatie? Participatie is iets anders dan inspraak. Bij inspraak gaat het initiatief uit van de gemeente, bij een omgevingsdialoog van een initiatiefnemer.

Deze participatie, meepraten, wordt ook door de wetgever onderkend. Participatie is namelijk een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Derden moeten in een vroegtijdig stadium worden betrokken bij de voorbereiding van beleid- en besluitvorming. Volgens de wetgever zorgt dit voor betere besluiten, meer draagvlak en snellere procedures. Hoe dit vervolgens gebeurt, wordt overgelaten aan provincies en gemeenten.

Welke regels gelden in jouw gemeente?

Wanneer je nu (bouw) plannen hebt, raden we je aan om bij je gemeente te checken welke regels er zijn voor een omgevingsdialoog. Wellicht gelden er nu nog geen regels voor het houden van een omgevingsdialoog, maar na 1 juli 2022 zijn deze regels bij alle gemeenten aanwezig. Houd hier rekening mee. 

Meer weten?

Wil je meer weten over de regels voor een omgevingsdialoog? Neem dan contact op met Annewies de Haan.

Neem contact op met Annewies de Haan

Neem contact op met Annewies de Haan

Jurist | Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven