Dit zijn de aandachtspunten voor de paardenhouderij in 2021

Sector: Agrarisch

Ondernemer in de paardenhouderij? Dan is het belangrijk om je vergunningen goed op orde te hebben. Wil je je bestaande bedrijfsvoering uitbreiden, verhuizen of je bedrijfsactiviteiten in de toekomst wijzigen? Dan krijg je te maken met diverse regels. Maar ook als je niet wijzigt hebt je te maken met deze regels. Hoe zit het precies qua vergunningen, intern salderen en extern salderen? We lichten in deze blog enkele uitganspunten voor de paardenhouderij toe.

 

Heb je de juiste (milieu)vergunning?

Als ondernemer in de paardensector heb je te maken met milieuregels op het gebied van onder andere geur, ammoniak en geluid. Houd je paarden of wil je in de toekomst paarden houden, dan heb je daar dus toestemming in de vorm van een vergunning of melding voor nodig. In welke vorm je die toestemming nodig hebt, hangt af van het aantal paarden. Hieronder staat een beknopt overzicht als geheugensteuntje.

Aantal paarden         Type toestemming

5 – 50                          Melding Activiteitenbesluit

51 – 100                      Melding Activiteitenbesluit + Vormvrije m.e.r.-beoordeling + Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets

Vanaf 100                   Vormvrije m.e.r.-beoordeling + Omgevingsvergunning milieu

Controleer wat je laatst vergunde/gemelde situatie is en of deze nog overeenkomt met jouw bestaande of beoogde situatie. Hoeveel paarden zijn er gemeld/vergund? En hoeveel wil je er in de toekomst houden? Zijn deze aantallen gelijk of wil je uitbreiden waardoor je actie moet ondernemen? Denk daar op tijd over na.

Controleer je bestemming

Verder is de bestemming van je locatie van belang. Houd je je paarden hobbymatig? Dan kun je in de meeste gevallen goed uit de voeten met een woonbestemming. Per gemeente gelden er natuurlijk wel andere regels, dus check goed in het bestemmingsplan aan welke voorwaarden je moet voldoen.

Heeft je locatie een bedrijfsmatig karakter? Controleer dan bij je gemeente of je hiervoor de juiste bestemming hebt en dus paarden voor je bedrijf mag houden of dat je nog actie moet ondernemen.

Tip

Wil je precies weten of je aan de regels voldoet? Op basis van je huidige werkzaamheden, aantal paarden én je wensen voor de toekomst kunnen wij een locatiescan uitvoeren. Daarna weet je precies wat je eventueel nog moet regelen om boetes te voorkomen.

Hoe zit het met de Natuurvergunning?

Als eigenaar van een paardenhouderij heb je net zoals veehouders te maken met stikstofuitstoot vanuit onder andere de stallen. En dat betekent dat je in de basis een vergunning Wet natuurbescherming nodig hebt, de zogeheten Natuurvergunning. Deze vergunning kan verleend worden als er geen toename van stikstofdepositie vanuit je bedrijf is.

Om de uitstoot van stikstof vanuit je bedrijf op Natura 2000-gebieden te bepalen, kun je een Aerius-berekening maken. Kom je uit op een ammoniakdepositie van 0,00 mol/ha/jr? Super, dan voldoe je aan de regels. Leg deze situatie goed vast door de berekeningen te bewaren of een vergunning aan te vragen. Doe dat vooral ook wanneer  er op jouw locatie geen onderliggende vergunningen zijn afgegeven of meldingen zijn ingediend. Hierdoor leg je je rechten vast.

Intern salderen

Komt je berekening echter uit boven 0,00 mol/ha/jr? Dan moet je maatregelen treffen om op die 0,00 uit te komen. Dit kan door intern of extern salderen. Intern salderen betekent dat je voor de uitbreiding van je bedrijf gebruikmaakt van de stikstof uit je onderliggende vergunning.

Maar let op: houd je in je referentiesituatie alleen paarden, dan kun je niet intern salderen. Meer informatie hierover lees je in dit artikel over stikstof en de paardenhouderij.

Heb je andere diercategorieën dan paarden in jouw referentiesituatie? Dan kun je wellicht wel intern salderen. Eerder had je dan een nieuwe vergunning nodig, maar de Raad van State heeft onlangs bepaald dat een vergunning bij deze score niet meer verplicht is. Uiteraard moet je wel je berekening bewaren, zodat je kunt aantonen dat je aan de voorwaarden voldoet.

Tip

Je kunt ervoor kiezen om alsnog de vergunning aan te vragen. Het is bij intern salderen niet meer verplicht, maar dan neemt de provincie wel een besluit en staat het dus vast dat je voldoet aan de regels. Laat je goed adviseren over wat wijsheid is in jouw situatie.

Extern salderen

Kun je niet intern salderen, maar heb je nu bijvoorbeeld 30 paarden en wil je 90 paarden houden? Dan kun je ammoniakrechten aankopen. Dit noemen we extern salderen. Of dit is toegestaan en wat precies de regels zijn, is per provincie echter weer verschillend. Laat je hier dus goed over adviseren.

Een andere mogelijkheid is om minder paarden te gaan houden en hiervoor een nieuwe vergunning aan te vragen.

Laat je goed adviseren

Wijzig je niks op je bedrijf? Zorg ook dan dat je goed nagaat of je de vergunningen en toestemmingen op orde hebt. Laat je goed adviseren over de mogelijkheden. Uiteraard helpen we je daar graag bij, zodat je je kunt richten op jouw toekomstgerichte onderneming.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de aandachtspunten rondom de paardenhouderij? Neem dan contact op met Ginet Schultz. Zij helpt je graag verder.

Neem contact op met Ginet Ballast-Schultz

Neem contact op met Ginet Ballast-Schultz

Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven