Eerste stap legalisering PAS-melding: meld je aan voor 1 oktober 2020

Sector: Agrarisch
Ruim 3.300 bedrijven hebben een melding gedaan onder het PAS. Door de uitspraak van de Raad van State zijn deze meldingen nietig verklaard. De minister van LNV wil een oplossing bieden om de bedrijven die een melding hebben gedaan een geschikte toestemming of vergunning te verlenen. Wil je daarvoor in aanmerking komen? Dan moet je zelf stappen zetten. Lees meer over welke stappen dat zijn.

 

PAS-melding ongeldig

De Raad van State heeft op 29 mei 2019 geoordeeld dat de provincies het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet mogen gebruiken om vergunningen te verlenen in het kader van de Wet Natuurbescherming (Wnb). Ook de PAS-meldingen voor activiteiten met een depositiebijdrage onder de grenswaarde van 1 mol/ha/jaar zijn ongeldig. Voor die activiteiten moet je alsnog een Wnb-vergunning aanvragen.

Minister Schouten heeft toegezegd dat ze de destijds legaal gedane PAS-meldingen legaal wil houden, mits het project op 29 mei 2019 was gerealiseerd. Dit proces van ‘legaal houden’ is gecompliceerd en zal niet voor 2021 afgerond zijn.

 

 

Minister vraagt om informatie

Om het aantal bedrijven en de benodigde stikstofruimte inzichtelijk te maken, vraagt de minister de PAS-melders om informatie. De minister wil graag weten of de PAS-melding nog omgezet moet worden in een vergunning en wie de contactpersoon is voor de vergunningverlening. Alle PAS-melders hebben hierover vanuit het e-mailadres [email protected] bericht gekregen.

Heb je wel een PAS-melding gedaan, maar heb je het bericht niet gehad? Meld je dan wel aan! Het betreft een eerste aanmelding en deze is belangrijk om je rechten veilig te stellen. In het vervolg van het proces zul je nog (veel) meer informatie aan moeten leveren, denk bijvoorbeeld aan Aerius-berekeningen.

Wat moet je doen?

Heb je een PAS-melding gedaan en wil je deze legaliseren (‘legaal houden’)? Maak dat dan vóór 1 oktober 2020 kenbaar bij de RVO. Je kunt het zelf doen, maar wij kunnen het ook voor je uit handen nemen.

Wil je graag dat wij je helpen? Meld je dan voor 15 september 2020 bij ons aan via telefoon of e-mail. Wij dienen de benodigde informatie dan op tijd namens jou in. Uiteraard kunnen wij ook het vervolgtraject voor je verzorgen.

Meer weten?

Heb je vragen over het legaliseren van je PAS-melding? Neem dan contact op met je adviseur.

Neem contact op met Karlijn Waaijman

Neem contact op met Karlijn Waaijman

Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven