Extern salderen stikstof: is ammoniakhandel weer mogelijk?

Sector: Agrarisch

Update 09-02-2022

De eerste provincies hebben bekendgemaakt dat het extern salderen van stikstof met veehouderijen weer is toegestaan. Wat betekent dit voor jou? We leggen het kort aan je uit.

 

Zo werkt extern salderen

Extern salderen, wat is dat ook alweer? Er is sprake van extern salderen als je stikstofruimte en de bijbehorende stikstofdepositie (stikstofneerslag) aan- of verkoopt. Met de aangekochte stikstofneerslag kun je voor de activiteiten op jouw bedrijf of locatie een vergunning Wet natuurbescherming (Wnb-vergunning) aanvragen.

Let op: als koper kun je slechts 70% van de stikstofuitstoot van de verkoper benutten. De provincies hebben bepaald dat de andere 30% vervalt en ten goede moet komen aan de natuur.

 

 

Stikstofruimte verleasen

Het is ook mogelijk om stikstofruimte tijdelijk te verleasen. Dat kan maximaal 2 jaar. Ook in dit geval mag je als gebruiker slechts 70% van de stikstofruimte gebruiken. De overige 30% mag ook niet door de verleaser worden gebruikt gedurende de leaseperiode. Aan het einde van de leaseperiode mag de verleaser de volle 100% weer gebruiken.

Wanneer kun of mag je verleasen? Geleasde stikstofdepositie mag je alleen gebruiken voor een tijdelijk project. Verleasen is dus vooral interessant voor tijdelijke emissies. Denk hierbij aan de aanleg en bouw van een woonwijk, bedrijventerrein of wegennetwerk.

Voorwaarden extern salderen

Voor extern salderen moet je uiteraard aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten de stallen of installaties op het bedrijf aanwezig zijn wanneer je de aanvraag van een Wnb-vergunning indient. Daarnaast moet de activiteit of het bedrijf onafgebroken aanwezig zijn geweest sinds de referentiesituatie. Hieronder verstaan de provincies ook dat je weer kunt beginnen met je activiteiten zonder dat je eerst een Wnb-vergunning moet aanvragen.

Je kunt salderen met bedrijven die geen Wnb-vergunning hebben, maar wel een omgevingsvergunning milieu of een melding Activiteitenbesluit bij de gemeente. Op de aanwijsdata van de Natura 2000-gebieden moeten deze bedrijven ook vee vergund/gemeld hebben gehad bij de gemeente.

Maximale normen

Je kunt ook salderen met bedrijven die wel een Wnb-vergunning hebben. De over te dragen stikstofruimte van veehouderijbedrijven bepaal je dan aan de hand van de maximale normen in het Besluit emissiearme huisvesting.

Als je stikstofruimte permanent overdraagt, moet je bij het intrekken van (een deel van) de vergunning van de saldogever (de verkoper/verleaser) aangegeven aan welk project of bedrijf de stikstofruimte wordt overgedragen. Bedrijven die aan de saneringsregeling varkenshouderij of de stoppersregeling Actieplan Ammoniak meedoen, kunnen hun stikstofruimte niet verkopen.

En nu?

De verschillen per provincie maken het er niet makkelijker op. In de volgende provincies is zowel permanente als de tijdelijke overdracht van stikstofruimte toegestaan:

 • Drenthe;
 • Flevoland;
 • Friesland;
 • Gelderland
 • Groningen
 • Limburg;
 • Noord-Brabant;
 • Noord-Holland
 • Overijssel;
 • Zeeland;
 • Zuid-Holland (niet voor het gebied rondom Nieuwkoop).

In Utrecht is het salderen met stikstofruimte van veehouderijen die op 4 oktober 2019 dier- en fosfaatrechten hadden, niet toegestaan.

Meer weten?

Wil je weten wat de voorwaarden zijn in jouw provincie en heb je vragen over extern salderen? Of wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor het aanvragen van een Wnb-vergunning? Neem contact op met een adviseur. We helpen je graag verder.

Neem contact op met Annewies de Haan

Neem contact op met Annewies de Haan

Jurist | Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven