Informatieplicht energiebesparende maatregelen: wat betekent dit?

Sector: Agrarisch

De overheid heeft de informatieplicht in het leven geroepen om beter zicht te krijgen op de gerealiseerde energiebesparing van bedrijven. Naast dat de overheid hierdoor meer informatie krijgt en daardoor beter kan sturen op handhaving, verwacht de overheid ook dat deze informatieplicht jou als ondernemer aanmoedigt om van start te gaan met energiebesparing. Wat bekent deze informatieplicht voor jou?

 

Voor wie is de informatieplicht energiebesparende maatregelen?

Verbruikt je bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent) per jaar? Dan moet je vóór 1 juli 2019 aangeven welke energiebesparende maatregelen je hebt genomen. Vervolgens moet je elke 4 jaar opnieuw deze informatie indienen.

De informatieplicht energiebesparende maatregelen geldt niet voor alle bedrijven. Is jouw bedrijf een type C-bedrijf? Dan heb je geen informatieplicht. Type C-bedrijven zijn (veehouderij)bedrijven die omgevingsvergunning milieu-plichtig zijn. Ook bedrijven in de glastuinbouw die deelnemen aan het CO2-vereveningssysteem, deelnemers aan het Europese Broeikas Emissiehandelssysteem (ETS), en deelnemers aan het Convenant Meerjarenafspraak energie-efficiënte (MJA3) hoeven niet aan de informatieplicht te voldoen.

Hoe moet je een melding doorgeven?

Heb je een informatieplicht? Dan moet je als bedrijf je energiehuishouding in kaart brengen en via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) melden welke energiebesparende maatregelen je tot nu toe hebt genomen. Doe je dat niet, dan kan het bevoegd gezag bijvoorbeeld een last onder dwangsom opleggen, zodat je alsnog aan de informatieplicht gaat voldoen. Wees dus op tijd.

Dit zijn de maatregelen

Energiebesparende maatregelen zoals het aanpassen van jouw dak zijn steeds vaker aanleiding om na te denken over energie producerende maatregelen en ingrepen, zoals zonnepanelen, op jouw dak plaatsen. In eerste instantie voor eigen gebruik om energieneutraal te produceren, maar ook om duurzame energie te produceren voor meerdere gebruikers. 27 energiebesparende maatregelen vormen het uitgangspunt voor de informatieplicht. Meer informatie over deze energiebesparende maatregelen vind je op de website van Countus, ook onderdeel van de Countus Groep. Of neem contact op met Sanne Koster van Groos.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de informatieplicht en wil je weten of jij hieraan voldoet? Neem dan contact met mij op.

Neem contact op met Annewies de Haan

Neem contact op met Annewies de Haan

Jurist | Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven