Let op: actualisatie omgevingsvergunning vóór 1 februari 2021

Sector: Agrarisch

Vóór 1 februari 2021 moeten de gemeenten alle omgevingsvergunningen van IPPC-veehouderijen actualiseren. Deze actualisatie is wettelijk verplicht binnen 4 jaar na de publicatie van nieuwe BBT-conclusies. Wat betekent de actualisatie van de omgevingsvergunning voor jouw veehouderij?

 

BBT-conclusies

BBT-conclusies zijn documenten over de best beschikbare technieken (BBT) die de Europese Commissie heeft opgesteld. De BBT-conclusies gaan over een groot aantal onderwerpen, zoals:

 

  • Het beheer van voeding voor pluimvee en varkens
  • De bereiding van voer (malen, mengen en opslaan)
  • De huisvesting van pluimvee en varkens
  • De verzameling en opslag van mest
  • De verwerking van mest
  • Het uitrijden van mest
  • De opslag van dode dieren

 

 

Geldt dit ook voor mijn vergunning?

Om te weten of de actualisatie van de omgevingsvergunning ook voor jou geldt, moet je eerst nagaan of je bedrijf een IPPC-bedrijf is. IPPC-bedrijven binnen de veehouderij zijn bedrijven met meer dan 750 zeugen, meer dan 2.000 vleesvarkens of meer dan 40.000 stuks pluimvee. Heb je een vergunning voor minder dan deze aantallen? Dan is deze actualisatie niet op jou van toepassing.

Is jouw bedrijf wel een IPPC-bedrijf? Dan ligt de actie bij de gemeente. Doordat de gemeente mogelijk nieuwe voorschriften voor je bedrijf gaat opstellen, is het wel goed om je hierin te verdiepen. Als deze regels namelijk vastliggen in jouw omgevingsvergunning, ben je ook verplicht om je eraan te houden.

Aanpassing van voorschriften

Ben je inmiddels al bezig met het aanpassen van je vergunning vanwege de ontwikkeling van je bedrijf? Dan zal de gemeente deze nieuwe voorschriften nu al meenemen. Ben je nog niet bezig, dan zal de gemeente in de loop van dit jaar met een aanpassing van de voorschriften komen. In beide gevallen geldt: controleer deze voorschriften goed en ga eventueel na of je aan die voorschriften kunt voldoen en of deze voorschriften inderdaad op jouw bedrijf van toepassing zijn.

Aandachtspunten

Doordat de gemeente de omgevingsvergunningen moet actualiseren, kan het ook zijn dat de gemeente je vergunning – naast de eerder genoemde onderwerpen – ook op onderstaande punten gaat beoordelen en actualiseren:

  • Geur: als jouw bedrijf op papier voor overbelasting zorgt of wanneer er klachten vanuit de omgeving zijn, kan het bevoegde gezag een geurbeheersplan verplicht stellen. Wanneer je op je bedrijf een gecombineerde luchtwasser gebruikt, kan het zinvol zijn om hierover een nuancering op te nemen in het geurbeheersplan.
  • Energie: dit is een relatief nieuw onderdeel in de BBT-conclusies. Waar in het verleden werd volstaan met het voorschrift ‘efficiënt’ omgaan met energie, wordt dit nu gekoppeld aan de toepassing van specifieke technieken en maatregelen. Hebben deze technieken een terugverdientijd van minder dan 5 jaar? Dan is toepassing verplicht.

De gemeente of omgevingsdienst zal je om nadere informatie of invulling kunnen vragen. Laat je niet onder druk zetten om zaken snel aan te leveren. En houd de gevraagde informatie algemeen van aard. De BBT-conclusies zijn vaak ook erg algemeen.

Meer weten?

Heb je vragen over de actualisatie van je omgevingsvergunning? Neem contact op met Annewies de Haan.

Neem contact op met Annewies de Haan

Neem contact op met Annewies de Haan

Jurist | Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven