Minister verlengt de opkoopregeling voor piekbelasters

Sector: Agrarisch

Ben jij al bekend met de opkoopregeling voor piekbelasters? Deze heet officieel de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden (Rpav) en is bedoeld om meer stikstofruimte vrij te maken. De minister verlengt deze regeling en heeft een aantal veranderingen aangebracht. Wat betekent het voor jou als ondernemer als je van de regeling gebruikmaakt? Hoe kom je in aanmerking en wat zijn de gevolgen? We vertellen er meer over in dit artikel.

 

Waarom is er meer stikstofruimte nodig?

Zoals bekend wil de overheid een groot deel van de stikstofruimte opkopen. Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste is de ruimte nodig om de kwaliteit van de natuur te verbeteren. Ook moeten er gebieden plaatsmaken voor de aanleg van wegen en woningbouw én wil de overheid de PAS-melders legaliseren.

 

 

 

Wat houdt de opkoopregeling in?

De opkoopregeling maakt het mogelijk voor provincies om complete veehouderijen op te kopen, inclusief de landbouwgrond. Om als ondernemer in aanmerking te komen is de belangrijkste voorwaarde dat je een gemiddelde stikstofdepositie van 2 mol/hectare op Natura 2000-gebieden veroorzaakt. Dit wordt berekend voor de Natura 2000-gebieden in een cirkel van 10 km rondom je bedrijf.

Wat verandert er?

Ten opzichte van de ‘oude’ regeling is de belangrijkste wijziging dat de ondergrond van de bedrijfsgebouwen nu meetelt in de waardebepaling. Ook is de maximale vergoeding per mol depositiewinst verdubbeld. Daarnaast is er nu ook ruimte voor geitenhouders en vleeskalverenhouders (dieren zonder productierechten). Hiervoor is extra budget beschikbaar gesteld.

Kan ik meedoen en wat zijn de voorwaarden?

Je kunt je vrijwillig aanmelden voor de opkoopregeling. Kom je tot een akkoord met de provincie? Dan moet de koopovereenkomst voor 4 september 2022 worden gesloten. Je bent dan ook verplicht je veehouderij onomkeerbaar te stoppen. Het ‘beroepsverbod’ blijft. Dit houdt in dat je niet opnieuw een veehouderijbedrijf mag starten.

Wanneer gaat het besluit in?

De minister heeft de regeling op 24 november voorgelegd aan de Tweede Kamer en het regelement treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 november 2021. Wel kan het zijn dat de Tweede Kamer nog wijzigingen wil doorvoeren.

Iets voor jou?

Overweeg je om gebruik te maken van de regeling? Dan zijn er een aantal zaken die je mee kunt nemen in je afweging:

  • Financiële en fiscale gevolgen
  • Andere regelingen naast de stopperssubsidie
  • Inkomen na stoppen
  • Pensioenopbouw
  • Hergebruik gebouwen of slopen
  • Bestemmingsplanwijziging
  • Sociale gevolgen

 En natuurlijk is het verstandig om uit te zoeken of je überhaupt in aanmerking komt voor deelname. Bij De Omgevingsadviseurs helpen we je hier graag bij.

Advies nodig?

We begrijpen dat het lastig is om een beslissing te maken over deze kwestie. Daarom ondersteunen we je graag. Bijvoorbeeld door een Aerius-berekening te maken om te achterhalen of je in aanmerking komt voor de regeling. Om je optimaal te adviseren over de opkoopregeling, kunnen wij, indien gewenst, de bedrijfsspecialisten en fiscalisten van Countus inschakelen.

Heb je besloten om van de regeling gebruik te maken? Dan begeleiden we je graag van a tot z. Zoals bij het intrekken of wijzigen van de vergunningen en het wijzigen van het bestemmingsplan. Ook bewaken we het proces, zodat we tijdig de verschillende stappen kunnen afronden.

Meer weten?

Wil je meer weten over de nieuwe opkoopregeling? Of ben je benieuwd of jij hiervoor in aanmerking komt? Neem contact op met Kristel Weren, zij helpt je graag verder!

Neem contact op met Kristel Weren

Neem contact op met Kristel Weren

Jurist | Senior Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven