Nieuw stikstofrapport Johan Remkes: wat staat erin?

Sector: Agrarisch

Johan Remkes presenteerde 5 oktober 2022 zijn nieuwste rapport ‘Wat wel kan’ over stikstof en zijn denklijn hierover. Daarbij gaf hij duidelijk aan dat de verhoudingen tussen de agrariërs en het kabinet erg verstoord zijn en het vertrouwen weg is. Wat komt er in het nieuwe rapport naar voren en wat betekent dit voor jouw bedrijf?

 

Piekbelasters uitkopen

Hoewel het een behoorlijk omvangrijk rapport is, zijn er weinig nieuwe punten in naar voren gekomen. Remkes heeft het regeerakkoord als uitgangspunt genomen. Dit betekent onder andere dat in 2030 nog steeds de helft van de Natura 2000-gebieden onder de Kritische depositiewaarde (KDW) moet zitten. Hiervoor moet de wet overigens wel gewijzigd worden. Bovendien moeten zowel de Tweede als de Eerste Kamer ermee instemmen.

Remkes geeft in zijn rapport aan dat om de PAS-melders versneld te kunnen legaliseren, er binnen een jaar 500 tot 600 piekbelasters uitgekocht moeten worden. Het is de vraag hoe haalbaar dit is. Als al die ondernemingen vrijwillig meedoen en binnen een jaar ook daadwerkelijk gestopt zijn, dan is dit wellicht mogelijk. Maar de kans is groot dat niet iedereen hieraan mee wil doen en dus dat het langer gaat duren.

Alternatief voor KDW

Remkes heeft ook aangegeven dat de KDW niet heilig is en er gekeken moet worden naar de werkelijke stand van de natuur. Hij vindt dat er een juridisch houdbaar alternatief moet komen. Dat is positief, maar dan moet de KDW wel uit de wet worden gehaald. Wat een vervanging van de KDW zou kunnen zijn, daar heeft Remkes het niet over.

Naar aanleiding van het nieuwe rapport zullen er dus inhoudelijk geen grote wijzigingen komen. De presentatie van het rapport heeft er wel toe geleid dat landbouwvertegenwoordigers en het kabinet weer om tafel zitten. Hierdoor komt er wellicht meer voortuitgang op het dossier, zodat ook agrariërs ermee uit de voeten kunnen.

Meer weten?

Wil je meer weten over het nieuwe rapport van Johan Remkes en wat het voor jou betekent? Neem contact op met Robert Kamphuis, hij adviseert je graag.

Neem contact op met Robert Kamphuis

Neem contact op met Robert Kamphuis

Directeur | Senior Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven