Nieuwe kansen voor stoppende agrariërs in de gemeente Ede

Sector: Agrarisch
Ben je een agrarisch ondernemer in Ede? En ben je van plan te stoppen met je agrarische activiteiten? Dan heb je geluk. De gemeente Ede wil het namelijk makkelijker en goedkoper maken om de agrarische bestemming te wijzigen. We vertellen je over de mogelijkheden van de ProMo-regeling (Project: Mogelijkheden Buitengebied).

 

Bestemmingswijzigingen

Binnen de ProMo-regeling kun je kiezen voor de volgende bestemmingswijzigingen:

  • Van Agrarisch naar Wonen
  • Van Agrarisch naar Wonen met woongebouw (je mag maximaal 4 wooneenheden realiseren in de bestaande woning door 300 m2 sloopmeters per extra wooneenheid te leveren)
  • Van Agrarisch naar Wonen met kleinschalig bedrijf
  • Van Agrarisch naar Wonen met klein maatschappelijke functie
  • Van Agrarisch naar Wonen met kleinschalige recreatie

De regeling is met name interessant voor kleinere erven met weinig bebouwing. Voor grote erven blijft het reguliere functiewisselingsbeleid gelden.

 

 

Voorwaarden

Als je gebruik wilt maken van de regeling, moet je de milieuvergunning of melding en de Wnb-vergunning laten intrekken. Het is niet mogelijk om een nieuw bedrijf te starten in een Natura 2000-gebied of in het Gelders Natuurnetwerk.

Ook moet je een aantal extra zaken regelen:

  • Je voorziet je aanvraag van een situatietekening van de beoogde situatie
  • Je voegt een landschappelijk inpassingsplan bij
  • Als nodig laat je bodemonderzoek verrichten en een ecologische quickscan doen
  • Je stuurt de ‘Verklaring de-minimissteun’ mee.

Kosten

De kosten voor de bestemmingsplanwijziging van de gemeente zijn € 800. Laat je een ecologische quickscan en/of een verkennend bodemonderzoek doen? Voor de eerste 100 geldige aanvragen betaalt de gemeente deze onderzoeken tot een plafondbedrag van € 3.000,-. Je moet dan wel het ingevulde formulier ‘Verklaring de-minimissteun’ meesturen én voldoen aan de voorwaarden van de de-minimisverordening.

De kosten voor een mogelijk aanvullend bodemonderzoek (en eventuele sanering) of aanvullend ecologisch onderzoek zijn voor rekening van de ondernemer.

Wanneer inschrijven?

Je kunt je inschrijven voor de ProMo-regeling vanaf maandag 17 april. Let op: de eerste 100 geldige aanmeldingen kunnen meedoen. Zijn er meer dan 100 aanmeldingen? Dan komen deze op de reservelijst te staan. Afhankelijk van het animo en de ervaringen met de regeling, wordt bepaald of de regeling na afloop wordt voortgezet.

Meer weten?

Hulp nodig bij het aanvragen van de ProMo-regeling of bij het realiseren van de gewenste situatie? Neem contact op met De Omgevingsadviseurs. Onze experts helpen je graag!

Scroll naar boven