Nieuwe regeling ‘Erven met kwaliteit’ van de gemeente Hardenberg ter inzage

Sector: Agrarisch
Onderneem je in de gemeente Hardenberg? Heb je op je erf oude gebouwen (met of zonder asbestdak)? En wil je deze graag slopen, maar heb je daar de middelen niet voor? Of zoek je sloopmeters? Dan kan de nieuwe regeling ‘Erven met kwaliteit’ van de gemeente Hardenberg interessant voor je zijn. In dit artikel deel ik een aantal belangrijke aanpassingen.

 

Zienswijze indienen

Tot en met 24 juli ligt de regeling ‘Erven met kwaliteit’ als ontwerp ter inzage. Tijdens deze periode kun je een zienswijze indienen. De definitieve regeling kan iets wijzigen ten opzichte van wat ik hieronder weergeef.

Ruimtelijke kwaliteit verbeteren

De beleidsnotitie ‘Erven met kwaliteit’ vervangt de beleidsnotitie ‘Rood voor rood met gesloten beurs’ uit 2006. Uit een evaluatie bleek namelijk dat de mogelijkheden uit de bestaande regeling te beperkt zijn. Met het nieuwe beleid wil de gemeente door het slopen van landschapsontsierende gebouwen de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied verbeteren.

Verschillende ontwikkelingsmogelijkheden stimuleren de sloop van deze gebouwen, zoals woningbouw of (economische) ontwikkelingen. Denk hierbij aan het toestaan van extra bijgebouwen.

Sloopbewijzen

 Ga je asbest verwijderen? Dan geldt een korting op het aantal te slopen vierkante meters. Door de invoering van sloopbewijzen kun je nu een schuur slopen die later wordt ingezet in een compensatieproject.

Het invoeren van sloopbewijzen is nieuw in de gemeente Hardenberg. Het sloopbewijs legt vast hoeveel oppervlakte je mag slopen. Dit bewijs is verhandelbaar en wordt ingezet bij projecten elders in de gemeente waar sloop vereist is.

Verschil landschapstypes

Het aantal te slopen vierkante meters is in de nieuwe regeling afhankelijk van het gebied en de landschapstypes. De landschapstypes zijn:

 • Beekdal en essen- en hoevenlandschap
 • Besloten heide- en veenontginningslandschap
 • Open heide- en veenontginningslandschap

Ter illustratie: in het ‘beekdal en essen- en hoevenlandschap’ moet je minimaal 850 m2 (met asbest) slopen voor een woning. En in het ‘open heide- en veenontginninglandschap’ minimaal 1.200 m2.

Eisen slooplocatie

Voor het toepassen van het nieuwe beleid geldt de voorwaarde dat per locatie alle landschapsontsierende gebouwen worden gesloopt. Ook alle bijbehorende erfverhardingen, mestplaten, kuilvoersilo’s en dergelijke worden opgeruimd. Let op: sleufsilo’s en mestkelders tellen niet mee als sloopmeters.

Maak je gebruik van de nieuwe regeling? Dan vervalt de agrarische bestemming van het gebouw en van het erf. Ook de milieuvergunning die bij je agrarische gebouwen hoort moet je intrekken.

Belangrijkste aanpassingen

Er staan nog meer veranderingen in de nieuwe regeling. Dit zijn de belangrijkste aanpassingen:

 1. Het begrip ‘landschapsontsierende bebouwing’ is beter omschreven.
 2. De minimale sloopoppervlaktemaat is gebiedsgericht gemaakt.
 3. Er wordt onderscheid gemaakt in de sloop van schuren met en zonder asbestdaken.
 4. Bij de bouw van woningen buiten het eigen erf wordt als criterium gehanteerd dat de nieuwbouwlocatie aansluit op bestaande bebouwing.
 5. De financiële berekening (d.w.z. de berekening van de waarde van de bouwkavel, de sloopkosten en gecorrigeerde vervangingswaarde) vervalt. Het aantal te bouwen woningen wordt bepaald aan de hand van de oppervlakte van de te slopen gebouwen, waarbij een maximum geldt van 3 compensatiewoningen.
 6. De gemeente gaat werken met sloopbewijzen die op een later moment kunnen worden ingezet.
 7. Naast woningbouw kunnen de te slopen vierkante meters ook worden ingezet voor andere (al dan niet economische) ontwikkelingen.
 8. Bij deelname aan de sloopregeling geldt de eis dat de milieuvergunning moet worden ingetrokken.

Meer weten?

Wil je meer weten over de nieuwe regeling ‘Erven met kwaliteit’? En wat de wijzigingen voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met Karlijn Waaijman. Zij helpt je graag verder.

 

Neem contact op met Karlijn Waaijman

Neem contact op met Karlijn Waaijman

Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven