Overtreding bestemmingsplan buitengebied: maak bezwaar

Sector: Agrarisch
Het is niet vanzelfsprekend om gelijk te krijgen, ook niet als je gelijk hebt. Zelfs de rechtbank bevestigde dit onlangs bij een rechtszaak waar ik als adviseur bij betrokken was aangaande een overtreding van het bestemmingsplan buitengebied. Dit zijn de lessen.

 

De aanklacht

Wat was de aanklacht? De cliënt heeft de regels van het bestemmingsplan buitengebied overtreden en krijgt daarom een dwangsom opgelegd. De aanklacht klopt niet, maar de cliënt maakt geen bezwaar om advieskosten te voorkomen. Hij spreekt, op papier, met de handhaver af dat er bij een kleine overtreding niet streng wordt gehandhaafd.

 

 

Boete

De cliënt krijgt een boete opgelegd van € 5.000 omdat hij een kleine overtreding heeft begaan. Om inning van de boete te voorkomen vragen wij als adviseurs altijd een voorlopige voorziening aan. Echter is de dwangsom vanwege de last inmiddels onherroepelijk geworden, geeft de rechter aan. Dat heeft tot gevolg dat de discussie over of de dwangsom wel of niet terecht is, niet meer gevoerd kan worden. Ondanks dat de handhaver schriftelijk heeft bevestigd dat er bij een kleine overtreding niet streng zal worden gehandhaafd, verandert daar niets aan.

Bezwaar maken

De volgende stap: wij vragen de gemeenteraad wat zij vindt van de op papier toegezegde geringe handhaving. En belangrijker nog, wat ermee gedaan gaat worden. Een belangrijke les die deze zaak ons leert is dat je, om het oorspronkelijke besluit juridisch aangepast te krijgen, altijd bezwaar moet maken. Alleen dan kun je ook gelijk krijgen.

Hulp bij bezwaar maken bestemmingsplan buitengebied

Wil je weten hoe je bezwaar kunt maken in het geval van een overtreding van het bestemmingsplan? Bel of mail mij gerust.

Neem contact op met Annewies de Haan

Neem contact op met Annewies de Haan

Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven