Paardenhouderij: vergunningaanvraag stikstof

Sector: Agrarisch

Heb je een paardenhouderij? Dan heb je met stikstof te maken. En dan heb je een vergunning Wet natuurbescherming nodig, oftewel een Natuurvergunning. De nieuwe beleidsregels voor intern en extern salderen zijn op 13 december 2019 ingegaan en sindsdien kun je weer een Natuurvergunning aanvragen. Hoe werkt de vergunningaanvraag voor jouw bedrijf?

 

Gerealiseerde stalcapaciteit

Als je meer inzicht wil hebben in je situatie, is het belangrijk om de onderliggende vergunningen/meldingen te bekijken. Weet je niet hoe of waar je deze moet vinden? Wij kunnen deze voor je opvragen bij de gemeente of provincie. Voor de stallen waar je op jouw locatie een vergunning hebt gekregen, moeten daadwerkelijk zijn gebouwd of ze moeten op grond van een vergunning gebouwd kunnen worden. Dat noemen we de feitelijk gerealiseerde stalcapaciteit.

Ben je dus van plan een Natuurvergunning aan te vragen? Als je niet alle stallen hebt gebouwd of inmiddels stallen hebt gesloopt, dan wordt het gedeelte dat je nog niet hebt gebouwd, niet meegenomen in de referentiesituatie.

Als je referentiesituatie duidelijk is, kijken we samen naar de beoogde situatie. Is in jouw gewenste situatie de stikstofneerslag hoger dan in de referentiesituatie? Dan moet je maatregelen treffen om toch nog een vergunning te kunnen krijgen. Je hebt 2 soorten maatregelen: extern salderen en intern salderen.

 

 

Intern salderen: stikstof uit onderliggende vergunning

Intern salderen betekent dat je de stikstof uit je onderliggende vergunning gebruikt voor de uitbreiding van je bedrijf. Gaat de referentiesituatie er bijvoorbeeld vanuit dat er nog andere diercategorieën worden vergund, zoals melkkoeien? En heb je deze dieren niet meer nodig op je bedrijf? De rechten van deze diercategorieën kunnen in sommige gevallen worden omgezet naar paarden.

Heb je in de referentiesituatie alleen een vergunning voor paarden? Dan is intern salderen niet mogelijk. Je kunt voor een paardenhouderij namelijk geen emissiereducerende maatregelen toepassen. Ben je van plan om meer paarden te houden? Dan is extern salderen een optie.

Extern salderen: aankopen van ammoniakrechten

Het aankopen van ammoniakrechten op een bedrijf in de omgeving heet extern salderen. Je kunt 70% van deze rechten op jouw bedrijf gebruiken. De 30% die overblijft, komt ten goede aan de natuur. Als je op een bedrijf 700 kg wil benutten, moet je daarmee op een andere plek 1.000 kg intrekken.

Bovendien mag er geen toename van de NH3-depositie zijn in Natura 2000-gebieden. Koop je de ammoniak op een locatie die verder van een Natura 2000-gebied ligt? Dan moet je in verhouding meer ammoniak kopen voor dezelfde depositie in een bepaald gebied.

Stoppen er bedrijven in jouw omgeving? De feitelijk gerealiseerde stalcapaciteit geldt ook voor hen. Het is alleen mogelijk om ammoniakrechten aan te kopen die zijn vergund voor een stal die daadwerkelijk is gebouwd en er nu nog steeds staat. Op het moment dat de landelijke wetgeving is aangepast (rond februari 2020), is het mogelijk om extern salderen toe te passen.

Meer weten?

Heb je een paardenhouderij en wil je graag meer weten over de vergunningaanvraag voor stikstof? Neem dan contact met mij op. Ik help je graag verder. Of kom erachter welke stappen je kunt zetten met behulp van onze stikstofbrochure.

De inhoud van dit artikel is gebaseerd op de wet- en regelgeving zoals deze op 16 januari 2020 van toepassing was.

Neem contact op met Kristel Weren

Neem contact op met Kristel Weren

Jurist | Senior Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu

Scroll naar boven